Miesięczne Archiwum: Styczeń 2019

0

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.pkt. 7 Projektu MPZP dla części wsi Banino, w...