Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Banino w latach 2019-2024

LINK DO PREZENTACJI: https://youtu.be/n8lIZzt9_9E

Sprawozdanie

z działalności Sołtysa

i Rady Sołeckiej Sołectwa Banino

w latach 2019-2024

Sołtys : Wojciech Koza-Zatoński

Rada Sołecka w składzie:

Urszula Teska

Karolina Kordas-Stępska

Łukasz Klecha

Paweł Richter

W latach 2019 – 2024 zorganizowano 10 zebrań wiejskich, 37 spotkań Rady Sołeckiej oraz konsultacje z mieszkańcami dotyczące Funduszy Sołeckich. Narady oraz konsultacje Rady Sołeckiej przeprowadzaliśmy przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej. Ponadto, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej interweniowali wielokrotnie na bieżące prośby Mieszkańców w celu poszukiwania rozwiązań lokalnych problemów.

W sołectwie przy współpracy z  Urzędem Gminy, Radnymi Rady Miejskiej, Radnymi Starostwa Powiatowego oraz firmami współpracującymi a także mieszkańcami zrealizowano następujące zadania:

Rok 2019

– Modernizowano drogi poprzez ułożenie płyt YOMB,

– Kontynuacja budowy skrzyżowań równorzędnych,

– Kontynuacja budowy wyniesionych skrzyżowań,

– Poprawiano stan dróg poprzez równanie oraz uzupełnianie tłuczniem

– Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Tuchomskiej

– Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Borowieckiej

– Postawiono dodatkowe punkty świetlne

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino

– Złożono wnioski do budżetu Gminy

– Złożono 49 pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Złożono 28 pisma drogą elektroniczną do różnych instytucji

– Otrzymano 43 pisma

– Zorganizowano zajęcia siatkówki i koszykówki dla dorosłych.

– Wykonano projekt oświetlenia ulicy Lotniczej

– Zakupiono i zamontowano oświetlenie uliczne w okolicy Ronda Labudy

– Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”

– Zorganizowano plogging

– Zorganizowano sadzenie cebulek kwiatów (3400 cebulek + lilowce i funkie)

– Zorganizowano festyn charytatywny „Pomocna dłoń dla Pauliny”

– Wspieraliśmy charytatywny „Piknik dla Jasia”

– Zorganizowano I Kiermasz Świąteczny

– Współorganizacja „Finału WOŚP w Baninie”

– Zorganizowano „Charytatywny Bal Sylwestrowy”

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na Mistrzostwa Szkoły w TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na I Ogólnopolski Kaszubski Turniej Piłki Ręcznej

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na Dzień Tenisa w Gminie Żukowo

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na IV MISTRZOSTWA AKADEMII JUDO DRAGON W BANINIE

– INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2019

1.         Zakup i montaż 9 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolniczej zgodnie z istniejącym projektem.            49 500

2.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem.            16500 (REALIZACJA W ROKU 2020)

3.         Zakup i montaż 5 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem.            27 500

4.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Polnej zgodnie z istniejącym projektem.            16 500

5.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Sportowej zgodnie z tworzonym projektem.            16 500 (REALIZACJA W ROKU 2020)

6.         Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Żeglarskiej zgodnie z istniejącym projektem.       11 000

7.         Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Słonecznej zgodnie z istniejącym projektem.       11 000

8.         Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Sportowej. 700mb          9 000

9.         Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Rubinowej 1100mb        14 000

10.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Wesołej. 500mb  6 000

11.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Kubusia Puchatka. 1200mb       15 000

12.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Bajecznej 1000mb          12 500

13.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Halnej 450mb     5 000

14.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Jasia i Małgosi włącznie z fragmentem ulicy Pszennej 1100mb           14 000

15.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Miodowa i Miedziana 600mb    7 500

16.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Ogrodowa 500mb           6 250

17.       Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Polnej na wysokości ulicy Letniej.        2952

18.       Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Słonecznej – 80mb – kontynuacja.     25 600

19.       Modernizacja placu zabaw na ulicy Klonowej krawężnikowanie oraz wymiana gruntu pod placem zabaw  26 000

20.       Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców:

ZAKUP 6 zestawów mundurów strażackich bojowych        21 000

21.       Zakup nagród rzeczowych na dzień dziecka organizowany w Szkole Podstawowej w Baninie 1000

22.       Zakup sprzętu sportowego do szkoły podstawowej w Baninie.       7 000

23.       Zakup książek do biblioteki w szkole podstawowej w Baninie.      4 000

24.       Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl            420

25.       Zakup choinki i ozdób świątecznych            1742,38

26.       Organizacja festynu oraz imprez integracyjnych       5 000

– INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2019

1.         Prace przygotowawcze do budowy Skatepark          30 000

RAZEM:       363 044, 38zł

ROK 2020

– Aktywny udział w tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040”.

– Zabiegano o realizację oraz wspierano działania firmy przygotowującej dokumentację projektową sieci światłowodów w Baninie.

– Zabiegano o realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

– Zabiegano o modernizację sieci wodociągowej.

– Zabiegano o budowę zbiornika retencyjnego na granicy Sołectwa Banino i Rębiechowo.

– Postawiono dodatkowe punkty oświetlenia drogowego.

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa.

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego.

– Wybudowano tor rolkarski na placu rekreacyjno-sportowym na ulicy Księżycowej.

– Rozpoczęto budowę Węzła Integracyjnego wraz z ścieżkami rowerowymi.

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino.

– Złożono wnioski do budżetu Gminy.

– Złożono 45 pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Otrzymano 41 pism

– Zorganizowano zajęcia siatkówki i koszykówki dla dorosłych.

– Zrealizowano oświetlenie ulicy Lotniczej.

– Zrealizowano oświetlenie ulicy Źródlanej.

– Zorganizowano sadzenie roślin na placu zabaw na ulicy Klonowej.

– Zakupiono altankę ogrodową oraz nowe tablice do koszykówki na plac zabaw na ulicy Klonowej.

– Wybudowano boisko do siatkówki plażowej, ścieżkę dla osób poruszających się na wózkach i w wózkach a także zamontowano nową furtkę na placu zabaw na ulicy Klonowej.

– Współorganizacja „Finału WOŚP w Baninie”.

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na Dzień Tenisa w Gminie Żukowo.

– Interweniowano na Policji oraz w Urzędzie w sprawie poprawy bezpieczeństwa w sołectwie.

– INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2020

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Zakup i montaż 10 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolniczej zgodnie z istniejącym projektem55 000
2.Zakup i montaż 10  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem.55 000
3.Zakup i montaż 1  oprawy świetlnej wraz z słupem na ul. Miodowej zgodnie z istniejącym projektem.5 500
4.Zakup i montaż 1  oprawy świetlnej wraz z słupem na ul. Halnej zgodnie z istniejącym projektem5 500
5.Zakup i montaż 7 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem38 500
6.Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Lotniczej zgodnie z istniejącym projektem11 000
7.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami – parkowych – na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym zgodnie z istniejącym projektem.7 459,91
8.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: ZAKUP 6 zestawów mundurów strażackich bojowych23 000
9.Doposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie oddział ul. Lotnicza w urządzenia na plac zabaw oraz gry i zabawki edukacyjne.15 000
10.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl 500

– INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2020

1. Zakup i montaż elementu wyposażenia SKATEPARK na terenie rekreacyjno-sportowym 50 000zł

2. Budowa chodnika na ulicy Pszennej o długości 250mb szerokości 2m. 100 000zł       

RAZEM: 366 459, 91zł

– Zrealizowano poniższe wydatki z środków pochodzących z DODATKOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO 50 000 zł

LP.NAZWA ZADANIAKOSZT
1.Koncert WOŚP2500zł
2.Zakup nagród na  WOŚP500zł
3.Zakup roślin na plac zabaw Klonowa21945,64zł
4.Zakup agrotkaniny930zł
5.Zakup wiat przystankowych4428zł
6.Zakup altanki + wyposażenie (9999,06+5000)14999,06zł
7.Zakup tablic i koszy do koszykówki na plac zabaw na ulicy Klonowej (2x970zł)1940zł
 Rezerwa na zakup roślin w roku 20212757,30zł

ROK 2021

– Aktywny udział w tworzeniu projektu „Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Żukowo”.

– Aktywny udział w komitecie „Łączy nas OMT” oraz wszelkich spotkaniach i konsultacjach dotyczących OMT.

– Zabiegano o realizację budowy ulicy Księżycowej, Przemysłowej, Pszennej.

– Zabiegano o budowę zbiornika retencyjnego na granicy Sołectwa Banino i Rębiechowo.

– Postawiono dodatkowe punkty oświetlenia drogowego.

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa.

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego.

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino.

– Złożono 50 pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Otrzymano 64 pisma

– Zorganizowano zajęcia siatkówki i koszykówki dla dorosłych.

– Zorganizowano akcję pielenia i wykładania agrotkaniny na placu zabaw na ulicy Klonowej.

– Zorganizowano akcję sprzątania świata.

– Zakupiono altankę ogrodową oraz drzewa na plac zabaw na ulicy Księżycowej.

– Patronat i zakup nagród na turniej Akademii Judo Dragon.

– Interweniowano na Policji oraz w Urzędzie w sprawie poprawy bezpieczeństwa w sołectwie.

– Złożono wnioski do Budżetu Gminy Żukowo na rok 2022

– INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2021 KWOTA 445 007, 79zł

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Budowa chodnika na ulicy Pszennej o długości 350mb szerokości 2m.140 000
2.Zakup i montaż 11 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem60 500
3.Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem.11 000
4.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Ogrodowej zgodnie z istniejącym projektem16 500
5.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej zgodnie z istniejącym projektem16 500
6.Zakup i ułożenie płyt YOMB – 30mb – 120 płyt – ulica Lodowa9 600
7.Zakup i ułożenie płyt YOMB – 30mb – 120 płyt – ulica Sosnowa9 600
8.Doposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie – Zakup 13 robotów PHOTON + zestaw fizyczny + 3 maty + wtyczki do laptopów17 000
9.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: – 17259,60zł: – Radiotelefon przenośny HYTERA PD 750 – 4szt. – 9908zł – Buty strażackie KOMFORT plus – 10kpl. – 4946,6zł – Lanca gaśnicza MK 35 700/52 – 1szt. – 2405zł17259,6
10.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl 550
11.Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup i montaż opraw świetlnych wraz z słupami – parkowych – na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym zgodnie z istniejącym projektem.28498,19

– INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2021

1. Zakup i montaż 11 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolnicza zgodnie z istniejącym projektem.            60 500

2. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej w Baninie oraz wszystkie koszty z tym związane. 40 000

3. Wykonanie projektu oświetlenia na ulicach (Lodowa, Kalinowa, Głogowa, Kwiatowa, Akacjowa) 1250mb            15 000

4. Wykonanie projektu oświetlenia ulica Różana 180mb     2 500

RAZEM: 118 000zł

– Zrealizowano poniższe wydatki z środków pochodzących z DODATKOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO 50 000 zł

LP.NAZWA ZADANIAKOSZT
1.Zakup wiaty na rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej30000zł
2.Zakup roślin na plac rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej20000zł

ROK 2022

– Aktywny udział w komitecie „Łączy nas OMT” oraz wszelkich spotkaniach i konsultacjach dotyczących OMT.

– Aktywny udział w Radzie Technicznej do spraw budowy drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku.

– Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji projektowej ulic Księżycowa, Przemysłowa, Pszenna.

– Postawiono dodatkowe punkty oświetlenia drogowego.

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa.

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego.

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino.

– W marcu posadziliśmy drzewa na terenie rekreacyjno-sportowym na ulicy Księżycowej.

– Wybudowano SKATEPARK

– Pielęgnowaliśmy zieleń na placu zabaw na ulicy Klonowej.

– Zorganizowaliśmy akcję sprzątania Banina.

– Wspólnie z ZKP oddział Banino postawiliśmy pomnik ofiar reżimu hitlerowskiego i stalinowskiego.

– Wsparliśmy festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez Bibliotekę oddział Banino.

– Rozpoczęto budowę szkoły na ulicy Lotniczej.

– Złożono 26 pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Otrzymano 31 pism

– Patronat i zakup nagród na turniej piłki nożnej podczas XVII Festynu Kaszubskiego w Baninie.

– Patronat i zakup nagród na turniej Akademii Judo Dragon.

– Patronat i zakup nagród na turniej Akademii Tenisowej.

– Patronat i zakup nagród na turniej  Kaszubski Turniej Piłki Ręcznej.

– Uczestniczono w obchodach 60-lecia Szkoły Podstawowej w Baninie.

– Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Małe i Duże Banino.

– Zakończenie budowy zbiornika retencyjnego na granicy Banina i Rębiechowa.

– Zakończenie budowy węzła integracyjnego wraz z ścieżkami rowerowymi.

– Złożono projekt BO „Zielona Lotnicza” który zwyciężył oraz „Boisko wielofunkcyjne Klonowa”.

– Zorganizowano akcję sprzątania świata.

– Wybudowano chodnik na ulicy Lotniczej.

– Zakupiliśmy ławki i wybudowaliśmy ogólnodostępne miejsce na ognisko na terenie rekreacyjno-sportowym na ulicy Księżycowej.

– Złożono wnioski do Budżetu Gminy Żukowo na rok 2023.

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
6.Zakup i montaż piłkochwytu na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej na Tuchomskiej19 200zł
7.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: – Radiotelefon przenośny MOTOROLA DP4801e – szt. 2 – Ubranie specjalne ROSENBAUER FIRE MAX 3 – szt. 2 – Wąż tłoczny 42/20 OSW ESCHBACH SIGNAL – szt. 10 – Plecak PSP R1 z atestowanego materiału CORDURA – szt. 119 100zł
8.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl550

INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2022

INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2022

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Kompleksowa budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rolniczej.420 417zł
2.Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Różanej zgodnie z istniejącym projektem.11 000zł
3.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej zgodnie z istniejącym projektem16 500zł
4.Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kalinowej zgodnie z istniejącym projektem.16 500zł
5.Budowa dwóch progów zwalniających na ulicy Różanej7 400 zł

Zrealizowano poniższe wydatki z środków pochodzących z DODATKOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO 50 000 zł

LPNAZWA ZADANIAKWOTA PRZEZNACZONAKWOTA REALIZACJI
1.Zakup 3 sztuk masztów flagowych wysokości 5m5000zł4496,88 zł (503,12zł)
2.Zakup tablicy pamiątkowej na Pomnik ofiar reżimu hitlerowskiego i stalinowskiego w Baninie.5000zł4920 zł (80zł)
3.Wynajem dmuchańca – zjeżdżalni na festyn w Baninie w miesiącu czerwcu.2220zł2220
4.Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Baninie na zakup wiaty/zadaszenia na rowery10 000zł10000
5.Zakup pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów Dzwon Igloo PLASTIK2059zł2059zł
6.Budowa miejsca na ognisko10 000zł9191,79zł
7.Ławki parkowe betonowe bez oparcia na skatepark 2 sztuki2500zł2500zł
8.Zakup 4 sztuk ławek z przeznaczeniem na plac rekreacyjno-sportowy w Baninie (przy miejscu na ognisko).5000zł5000zł
9.Zakup cebulek kwiatów.600zł600zł
10.Zakup nagród rzeczowych oraz wszelkie koszty związane z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baninie.9012,339012,33

ROK 2023

– Aktywny udział w komitecie „Łączy nas OMT” oraz wszelkich spotkaniach i konsultacjach dotyczących OMT.

– Aktywny udział w Radzie Technicznej do spraw budowy drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku.

– Odbyły się spotkania informacyjne dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku. „Obwodnica Banina”

– Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji projektowej ulic Księżycowa, Przemysłowa, Pszenna.

– Uzyskano pozwolenie na budowę chodnika na ulicy Rolniczej

– Rozpoczęto budowę odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego i ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rolniczej

– Pozyskano dofinansowanie na budowę ulicy Pszennej

– Wnioskowano o uruchomienie lokalnej komunikacji publicznej

– Uruchomiono lokalną komunikację publiczną

– Wnioskowano o dodatkowe stacje MEVO

– Uruchomiono system MEVO

– Wybudowano chodnik na ulicy Lotniczej.

– Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na budowę chodnika oraz rozbudowę ulicy Źródlanej

– Wytyczono przejście dla pieszych na ulicy Lotniczej na wysokości stacji paliw.

– Postawiono tymczasowe hybrydowe doświetlenie przejścia dla pieszych w Dąbrowie.

– Wnioskowano o doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Lotniczej

– Posadzono podarowane drzewa od Cyrzan – Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych GARCZ na Księżycowej.

– Posadziliśmy cebulki kwiatów na placu na Księżycowej.

– Postawiono dodatkowe punkty oświetlenia drogowego.

– Rozbudowano i zmodernizowano Ośrodek Zdrowia w Baninie

– Zbudowano chodnik na ulicy Lotniczej od szkoły w kierunku lasu

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa.

– Brano udział w Konsultacjach Planu Urządzania Lasu na lata 2026-2035.

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego.

– Wybudowano rondo na ulicy Pszenna/Polnego Wiatru

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino.

– Posadziliśmy drzewa na terenie rekreacyjno-sportowym na ulicy Księżycowej.

– Pielęgnowaliśmy zieleń na placu zabaw na ulicy Klonowej.

– Współorganizacja „Dzień kolorów i baniek mydlanych w Baninie.”

– Zorganizowaliśmy akcję sprzątania Banina.

– Wsparliśmy festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez Bibliotekę oddział Banino.

– Budowa szkoły na ulicy Lotniczej.

– Złożono 48 zapytań, wniosków i pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Otrzymano 45 pism

– Współorganizacja 31 finału WOŚP w Baninie

– Patronat i zakup nagród na VIII turniej Akademii Judo Dragon.

– Patronat i zakup nagród na turniej Akademii Tenisowej.

– Patronat i zakup nagród na turniej  Kaszubski Turniej Piłki Ręcznej.

– Patronat i zakup nagród na VII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznych

– Współorganizacja Sportowego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Baninie.

– Współorganizacja Mikołajek w Sali Kultury

– Współpraca z Salą Kultury i OKiS

– Współpraca z Szkołą Podstawową nr 1 w Banina

– Współfinansowano wyjazd UKS BANINO na największy ogólnopolski turniej piłki ręcznej ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA

– Przygotowania do 32 Finału WOŚP w Baninie

– Zakupiliśmy leżaki i hamaki na teren rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej.

– Złożono wnioski do budżetu gminy Żukowo na rok 2024.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2023

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Sosnowej40 000 zł
3.Zakup i ułożenie płyt YOMB na skrzyżowaniu ulic Gwiezdna/Szczęśliwa 100 mb47 000 zł
4.Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Różanej zgodnie z istniejącym projektem.24 000 zł
5.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej/Miedzianej zgodnie z istniejącym projektem24 000 zł
7.Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Głogowej zgodnie z istniejącym projektem.16 000 zł
8.Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Ogrodowa zgodnie z istniejącym projektem.24 000 zł
9.Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Radosnej zgodnie z istniejącym projektem.24 000 zł
10.Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Letnia zgodnie z istniejącym projektem.16 000zł
12.Zakup, montaż i wszystkie prace związane z wykonaniem monitoringu placu zabaw na ulicy Klonowej. 2 sztuki kamer obrotowych.14 000 zł
13.Zakup, montaż i wszystkie prace związane z wykonaniem monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej. 3 sztuki kamer obrotowych.21 000 zł
14.Zakup, montaż i wszystkie prace związane z wykonaniem zjeżdżalni skarpowej wraz ze ściankami do wspinaczki.35 650 zł
15.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: – Ubranie specjalne ROSENBAUER FIRE MAX 3 – szt. 2 – Prądownica ROSENBAUER 100 EN z łamanym przegubem – szt. 3 – Prądownica wysokociśnieniowa wodno-pianowa TIPSA BLUE DEVIL 156019 560 zł
16.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl650 zł
17.Zakup książek do biblioteki filia Banino.818,97 zł
3.Zakup i montaż 11  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolnicza zgodnie z istniejącym projektem.60 500

INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2021 (zrealizowane w roku 2024)

INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2022 (realizowane w roku 2024)

1.Kompleksowa budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rolniczej.420 417zł

INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2023 (realizowane w roku 2024)

1.Kompleksowa budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym na ulicy Źródlanej.260 000 zł
6.Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kalinowej zgodnie z istniejącym projektem.16 000 zł
11.Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Wodnika.6 000 zł

Zrealizowano poniższe wydatki z środków pochodzących z DODATKOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO 50 000 zł

LPNAZWA ZADANIAKWOTA PRZEZNACZONA
1.„31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baninie”.5483,17zł
2.Festyn z okazji Dnia Dziecka (dmuchańce + nagrody)5000zł
3.Zakup nagród rzeczowych na WOŚP 20243226,83zł
4.Nagrody rzeczowe – kupony do EMPIK500zł
4.Nagłośnienie4920zł
5.2 sztuki Parkowy leżak dwuosobowy11500zł
6.Autokar UKS Banino2000zł
7.Hamaki Księżycowa15000zł
8.Maszyna do waty cukrowej2 370zł

ROK 2024

– Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji projektowej ulic Księżycowa, Przemysłowa, Pszenna.

– Koordynowano i zgłaszano uwagi do realizacji chodnika na ulicy Rolniczej

– Zrealizowano oświetlenie ulicy Rolniczej

– Rozpoczęto budowę kanału technologicznego i ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Źródlanej

– Złożono wniosek do konkursu Aktywne Sołectwo i uzyskano finansowanie 20 000zł na realizację „Strefy relaksu w Baninie”

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa.

– Brano udział w Konsultacjach Planu Urządzania Lasu na lata 2026-2035.

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino.

– Złożono 16 zapytań, wniosków i pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Otrzymano 20 pism

– Współorganizacja 32 finału WOŚP w Baninie

– Zorganizowaliśmy akcję sprzątania Banina.

– Wsparliśmy festyn „Wakacje z Książką” organizowany przez Bibliotekę oddział Banino.

– Wsparliśmy akcję „TRADYCYJNY SAD-sadzenie jabłoni”

– Patronat i zakup nagród na turniej Akademii Tenisowej.

– Patronat i zakup nagród na turniej  Kaszubski Turniej Piłki Ręcznej.

– Współorganizacja Sportowego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Baninie.

– Współpraca z Salą Kultury w Baninie

– Współorganizacja wyjazdu UKS Banino na Mistrzostwa Polski Szkół w Piłce Ręcznej 

– Współpraca z Szkołą Podstawową nr 1 w Banina

– Montaż leżaków i hamaków na teren rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej i plac zabaw na ulicy Klonowej.

Fundusz Sołecki na rok 2024 – 520 369,53 zł

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Balladyny wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lawendową. 100mb40 000,00 zł
2Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Radosnej 50 mb20 000,00 zł
3Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Gwiezdnej 40 mb16 000,00 zł
4Zakup i montaż 4  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kubusia Puchatka zgodnie z istniejącym projektem.36 000,00 zł
5Zakup i montaż 4 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej/Miedzianej zgodnie z istniejącym projektem36 000,00 zł
6Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Malinowej zgodnie z istniejącym projektem.27 000,00 zł
7Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kalinowej zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
8Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Głogowej zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
9Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Gwiezdna zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
10Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Szczęśliwa zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
11Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Letnia zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
12Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Radosnej zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
13Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Halnej zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
14Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Ogrodowej zgodnie z istniejącym projektem.18 000,00 zł
15Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Saturna.12 000 zł
16Strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej na ulicy Tuchomskiej17 000 zł
17Strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej na ulicy Lotniczej17 000 zł
18Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: – Butla kompozytowa Fenzy 7l 3,2kg – szt. 8 – Pokrowiec na butle Fenzy – szt. 822 680 zł
19Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl650 zł
20Zakup książek do biblioteki filia Banino.2039,53 zł
21Kompleksowe wykonanie nawierzchni polipropylenowej z montażem i pomalowaniem linii na istniejącej podbudowie.50 000 zł
22Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej.80 000zł

Dodatkowy Fundusz Sołecki 50 000zł

LPNAZWA ZADANIAKWOTA PRZEZNACZONAKWOTA REALIZACJI
1.Występ zespołu muzycznego + opłata ZAIKS5000zł + (10%) 500zł 
2.Wynajem dmuchańców „Dzień dziecka”1900zł 
3.Wynajem dmuchańców „Wakacje z Książką”1900zł 
4.Zakup nagród rzeczowych na konkurs szkolny najpiękniejsze pisanki, kraszanki300 
5.Aktywne Sołectwo Pomorskie10000zł 
7.Turniej UKS Banino500zł 

DOFINANSOWANIA, INWESTYCJE I WYDATKI W BANINIE w roku 2024:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie 80 000,00
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie 73 210,00
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie 110,232
  1. Budowa ul. Pszennej w Baninie 10 000 000
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu 190 000
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie 60 000
  1. Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul. Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna i Żurawia 2 500 000
  1. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Rolniczej w Baninie 2 950 000
  1. Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie 2 000 000
  1. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Wiosennej, Pogodnej i Sportowej w Baninie etap I i II 550 000
  1. Rozbudowa budynku OSP w Baninie 500 000zł
  1. Pierwsze wyposażenie nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Baninie 3 000 000
  1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie 600 000zł
  1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6 992 585,43
  1. Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo 2 611 030,00
  1. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych 110 000,00

Dofinansowania 2024 niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły 11 890 342,07zł

PODSUMOWANIE

Podsumowując sprawozdanie, oceniam mijające lata pracy Sołtysa i całej Rady Sołeckiej jako udane. Prowadziliśmy nieprzerwanie działania mające na celu kontynuację realizacji założonych planów. Intensywnie rozbudowujące się Banino było i jest sporym wyzwaniem inwestycyjno-finansowym dla UG Żukowo. Mijające lata pokazały nam, że wiele zostało już zrobione, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.

Lata 2019 – 2024 były latami wielu inwestycji między innymi: modernizacja sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa węzła integracyjnego – ścieżek rowerowych, budowa chodników i oświetlenia drogowego a także rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 2 i wiele więcej. Rozpoczęto tworzenie dużych projektów prowadzących do wielu kosztownych inwestycji jak choćby budowa ulicy Księżycowej i Przemysłowej, Pszennej, Kolejowej. Przed nami lata kolejnych inwestycji.

Dziękuję władzom Gminy Żukowo oraz Radnym Miejskim a także Starostwu Powiatowemu w Kartuzach,  za wsłuchanie się w problemy Banina oraz ich zrozumienie, za zrealizowane projekty, zadania i inwestycje a także za te realizowane i planowane. Jestem przekonany, że nasza współpraca jest na odpowiednich torach które prowadzą do wspólnego sprawnego działania dla dobra mieszkańców, Sołectwa Banino, Gminy Żukowo i Powiatu Kartuskiego.

Dziękuję za współpracę Radzie Sołeckiej, która nie tylko jest ciałem doradczym a pokazała, że potrafi działać, o czym wszyscy mieliśmy okazję wielokrotnie się przekonać. Mogłem na Was liczyć w drodze do realizacji założonych celów.

Dziękuję za współpracę Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Pracownikom Urzędu Gminy Żukowo, Harcerzom z szczepu Okeanida – Banino, władzom i Druhom OSP Banino, Księżom z Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddział Banino, Spółce Komunalnej Żukowo, Ośrodkowi Kultury i Sportu w Żukowie, Komendantowi i Policjantom z Komisariatu Policji w Żukowie, współpracującym firmom i organizacjom a przede wszystkim Wam – Mieszkańcom włączającym się w prace na rzecz poprawy estetyki wsi i warunków życia mieszkańców oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób udzielali się na rzecz naszego sołectwa.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka