馃挦馃導Odprowadzanie w贸d opadowych 馃挦馃導

Przypominamy o 鉁媧akazie odprowadzania w贸d opadowych na dzia艂ki s膮siednie.

PODSTAWA PRAWNA 猡碉笍猡碉笍猡碉笍

Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

  1. Dzia艂ka budowlana, na kt贸rej sytuowane s膮 budynki, powinna by膰 wyposa偶ona w kanalizacj臋 umo偶liwiaj膮c膮 odprowadzenie w贸d opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub og贸lnosp艂awnej.
  2. W przypadku budynk贸w niskich lub budynk贸w, dla kt贸rych nie ma mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia do sieci kanalizacji deszczowej lub og贸lnosp艂awnej, dopuszcza si臋 odprowadzenie w贸d opadowych na w艂asny teren nieutwardzony, do do艂贸w ch艂onnych lub do zbiornik贸w retencyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko

https://bip.zukowo.pl/a,76067,strongnumer-planustrong-01033brstrongopis-planustrong-uchwala-nr-xlvii5662017-rady-miejskiej-w-zukow.html

3) w zakresie odprowadzenia w贸d opadowych i roztopowych:
a) do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji deszczowej
dopuszcza si臋 odprowadzenie w贸d opadowych i roztopowych do szczelnych zbiornik贸w, zbiornik贸w
retencyjnych oraz studni ch艂onnych. Dopuszcza si臋 gromadzenie cz臋艣ci w贸d opadowych w celu
p贸藕niejszego wykorzystania do nawodnienia trawnik贸w, ziele艅c贸w, do prac porz膮dkowych lub cel贸w
ppo偶,
b) z nawierzchni nieprzepuszczalnych (dr贸g wewn臋trznych, plac贸w, parking贸w, podjazd贸w itp.) przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej winny by膰 podczyszczane w stopniu zapewniaj膮cym
spe艂nienie wymaga艅 okre艣lonych w przepisach odr臋bnych (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj膮cej);
c) dla teren贸w wymagaj膮cych wyposa偶enia w urz膮dzenia do oczyszczania w贸d opadowych i roztopowych
obowi膮zuje lokalizacja urz膮dze艅 podczyszczaj膮cych na terenie inwestycji;
d) dopuszcza si臋 magazynowanie w贸d opadowych w zbiornikach renetcyjnych z przeznaczeniem na cele
p.po偶.;
e) zakazuje si臋 powierzchniowego odprowadzania w贸d deszczowych;
f) nale偶y stosowa膰 rozwi膮zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj膮ce zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem warstwy wodono艣nej,
g) nale偶y zastosowa膰 takie rozwi膮zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym
terenie, a tak偶e na terenach przyleg艂ych nie naruszy膰 stosunk贸w gruntowo wodnych,
h) nale偶y zabezpieczy膰 odp艂yw w贸d opadowych w spos贸b chroni膮cy teren przed erozj膮 wodn膮 oraz
zaleganiem w贸d opadowych,
i) nie dopuszcza si臋 dokonywania zmiany naturalnego sp艂ywu w贸d opadowych w celu kierowania ich na
tereny s膮siednich nieruchomo艣ci,

Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf

Mo偶esz r贸wnie偶 polubi膰鈥

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

Przepisz kod z obrazka