Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2018

Rejestr wyborców 0

Rejestr wyborców

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Żukowo bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w...

0

Urszula Teska

Kilka lat temu podjęłam decyzję o pracy samorządowej. Te lata wiele mnie nauczyły, poszerzyły horyzonty, dały szansę poznać specyfikę Kaszub....

0

Prezentacja kadydatów

Wiem jak bardzo nie lubią Państwo okresu wyborczego a co z tym się wiąże bilbordów, ulotek oraz plakatów wyborczych. Wiem...