Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Rodzice i opiekuni prawni dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo, którzy chcą aby gmina zapewniła bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do dziecka/ucznia do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków, do której będzie uczęszczało dziecko/uczeń od 1 września 2018r., proszeni są o złożenie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Żukowo – w Biurze Obsługi Klienta, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pok. 3
w terminie do 6 lipca 2018 r.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
Kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki.
źródło : zukowo.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka