Dzieciaki Bystrzaki

Program wystartował w 2017 rok i objął 1850 uczniów i 150 nauczycieli ze szkół w gminie Żukowo.

W ramach programu do wszystkich szkół objętych realizacją projektu zakupiony i dostarczony został sprzęt multimedialny: tablety 44 szt., laptopy 43 szt., tablice interaktywne 18 szt., projektory multimedialne 18 szt. Szkoła Podstawowa w Żukowie (poprzednio Gimnazjum w Żukowie) otrzymała pracownię terminalową oraz szafę do ładowania tabletów. Ponadto pięć szkół podstawowych (poprzednio ZPGiSP) otrzymało urządzenia pomiarowe.

Od września 2017 r. powstaną nowe grupy uczestniczące w zajęciach oraz kontynuowane będą zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu.

Główne założenia to wzrost wiedzy i umiejętności, rozwijanie kreatywności i podnoszenie kompetencji zawodowych.

Projekt realizowany jest przez Gminę Żukowo, a partnerami projektu są Fundacja EDUFUN z siedzibą w Pucku oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 328 738,25 złotych, wkład własny niepieniężny to 175 196,75 złotych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: