I CHARYTATYWNY TURNIEJ ?KOSZYKÓWKI? W BANINIE ?28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w I CHARYTATYWNYM TURNIEJU ? KOSZYKÓWKI ? W BANINIE 28 Finał ? Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ? dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

12.01.2020 godz. 1100-1400

Hala sportowa szkoły podstawowej w Baninie.

ZAPISY DRUŻYN: e-mail soltysbanino@wp.pl

Cel słuszny ? Koszt 20zł/za zawodnika/wrzut do puszki WOŚP

Turniej odbędzie się zgodnie z poniższym REGULAMINEM:

I. Cel turnieju

  1. Wsparcie 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla dziecięcej medycyny zabiegowej.
  2. Popularyzacja koszykówki w środowisku lokalnym
  3. Podnoszenie sprawności fizycznej
  4. Integracja społeczna Rywalizacja w duchu fair play

II. Patronat

1. Sołtys Sołectwa Banino

2. Szkoła Podstawowa w Baninie

III. Organizator

Sołectwo Banino

IV. Miejsce i termin

1. Hala widowiskowo-sportowa Szkoła Podstawowa w Baninie

2. 12 stycznia 2020 godz. 1100 – 1400

V. Uczestnicy

1. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 10.01.2020 dokonają zgłoszenia drużyny na e-mail: soltysbanino@wp.pl

2. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zobligowaniem się do dokonania płatności w wysokości 20zł/za zawodnika do puszki WOŚP w dniu zawodów.

3. W turnieju może brać udział maksymalnie 8 zespołów mieszanych

4. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nieposiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.

5. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

6. Drużyny składają się z 4 zawodników.

VI. Program turnieju *

10:30 – 10:50 Otwarcie szatni

10:50 – 11:00 otwarcie turnieju

11:00 – 14:00 mecze turniejowe

16:00 – 16:10 wręczenie nagród podczas finału WOŚP na hali sportowej w Baninie

*Program może ulec zmianie

VII. Rozgrywki

1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZkosz

2.  Każdy mecz trwa 10 min, albo do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt. + 5 minut rozgrzewka

3. Jeżeli w regulaminowym czasie wynik meczu jest remisowy następuje dogrywka. Dogrywka odbywa się do pierwszego zdobytego kosza. O przyznaniu piłki decyduje rzut monetą.

4. Mecze rozgrywane będę zgodnie z drabinką.

VIII. Ustalenia organizacyjne

1. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.

4. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.

6. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.

7. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych

IX. Nagrody

1. Za zajęcie pierwszego miejsca zespół otrzyma puchar oraz medale okolicznościowe

2. Za zajęcie miejsc 2-3 drużyny otrzymują medale okolicznościowe

X. Obowiązki drużyn i zawodników

1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu;

2. Drużynę obowiązuje posiadanie strojów sportowych i obuwia sportowego;

3. Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera,

4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów;

5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji „fair play”;

6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego;

7. zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

XI. Postanowienia końcowe

1. Listę zawodników, słowne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz jego zatwierdzenie należy przesłać na adres e-mail soltysbanino@wp.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów;

Sołtys Sołectwa Banino Wojciech Koza-Zatoński 505-879-567.

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf regulamin turnieju koszykowki 251

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka