Kilka słów o poniedziałkowym zebraniu w sprawie wody

Zebranie jak się można było spodziewać, przebiegało burzliwie. Rada Sołecka przedstawiła swoje opinie o sytuacji jaka miała miejsce w związku z brakiem wody, wskazując przyczyny i skutki. Według naszej opinii sytuacja ta jest bezpośrednio spowodowana latami zaniedbań i brakiem inwestycji w sieć wodociągową. Wskazaliśmy, że poprzedni operator sieci wodociągowej odpowiedzialny był za:

– bieżącą obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej

– wydawanie warunków przyłączenia do sieci

– rozliczanie stanów wodomierzy

Za inwestycje i modernizację sieci wodociągowej odpowiedzialny był i jest Burmistrz Gminy Żukowo. Zaniechanie inwestycji w sieć  w naszym przekonaniu przyczyniło się bezpośrednio do braku wody. Osoby odpowiedzialne z Urzędu Gminy nie prowadziły należytej kontroli nad operatorem oraz nie kontrolowały ilości wydanych warunków przyłączenia do sieci. W efekcie czego źródła wody jak i urządzenia stały się nie wydolne. Według zapewnień Burmistrza, przeprowadzono audyt który to wykazał iż, ujęcia wody oraz urządzenia między innymi w Baninie i Pępowie wymagają pilnych a wręcz natychmiastowych prac modernizacyjnych. Na podstawie audytu którego posiadaczem był jeden z mieszkańców Banina padło wiele pytań na które nie padły odpowiedzi. W styczniu 2017r wodociągi zmieniły operatora na Spółkę Komunalną Żukowo.  Na tym do tego roku poprzestano. Od momentu objęcia urzędu przez obecnych włodarzy minęło 3,5 roku, przez ten czas nie uczyniono nic by zapobiec obecnej sytuacji pomimo iż, w ubiegłych latach w okresie letnim ciśnienie wody spadało do minimum o czym informowaliśmy Urząd Gminy Żukowo na bieżąco.

Na zebraniu wiejskim padło wiele pytań między innymi o wydajność źródeł wody w Baninie i Pępowie. Na pytania te nie uzyskaliśmy konkretnych odpowiedzi z podaniem źródła badań w związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą o jak najszybsze przedstawienie tych dokumentów. Według zapewnień Prezesa Spółki Komunalnej źródło w Baninie jest wydajne i jest w stanie zapewnić wodę dla całego Banina, Rębiechowa i części Miszewa. Pytaliśmy również dlaczego urzędnicy nie brali pod uwagę naszych uwag i wniosków o natychmiastową modernizację sieci o czym sygnalizowaliśmy od początku kadencji – odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

Pytaliśmy o badanie jakości wody w odpowiedzi usłyszeliśmy że woda jest na bieżąco badana na ujęciach oraz w sieci. Jednocześnie Prezes Spółki Komunalnej poinformował że brudna woda lecąca z kranu jest efektem przerw w dostawie wody. Podczas ponownego uruchamiania sieci osad znajdujący się w sieci zostaje „podnoszony” przez zwiększone ciśnienie wody i musi spłynąć (podobno jest to normą po ponownym napełnieniu sieci wodą.

Podczas zebrania zostaliśmy poinformowani iż, w obecnej chwili większa część Banina jest już podpięta do ujęcia wody w Baninie. Jednocześnie Prezes Spółki Komunalnej poinformował iż, trwają prace modernizacyjne ujęcia wody a także że w ulicy Rolniczej ułożony zostanie nowy rurociąg o większym przekroju który w pełni zabezpieczy w wodę część południową Banina. Jednocześnie Burmistrz poinformował że zostanie zmodernizowane ujęcie wody w Pępowie a także uruchomione nowe ujęcie wody w Miszewie.

Dziwi nas tylko fakt dlaczego do zebrania nikt z osób odpowiedzialnych nie wydał stosownego oświadczenia lub nie poinformował Rady Sołeckiej Banino o planowanych pracach tak abyśmy mogli na bieżąco informować mieszkańców. W trakcie przerw w dostawie wody otrzymywaliśmy lakoniczne odpowiedzi iż, już naprawiają, niedługo będzie woda itd. Jednocześnie jako przyczynę podawano podlewanie ogrodów przez mieszkańców.  W czasie przerw w dostawie wody zarówno Sołtys i Rada Sołecka byli w stały kontakcie telefonicznym z Zastępcą Burmistrza oraz z Prezesem Spółki Komunalnej, mimo iż w obecnej chwili zarzuca się nam brak kontaktu z Urzędem Gminy w powyższej sprawie.

W trakcie zebrania Burmistrz zaproponował by wprowadzić zakaz podlewania ogrodów o co spytał mieszkańców. Mieszkańcy nie wyrazili zgody jednocześnie informując iż, brak wody jest efektem zaniedbań urzędników i nie będą teraz ponosić konsekwencji za brak ich działań mogących zapobiec tej sytuacji jednocześnie nie mając podstaw prawnych do ubiegania się o odszkodowanie za ewentualne straty.

Wnioskowaliśmy o podanie konkretnych terminów zakończenia prac modernizacyjnych w odpowiedzi usłyszeliśmy że przewidywany czas zakończenia prac to wrzesień 2018 jednak nie do końca gdyż, nie wiadomo kiedy wykonane zostaną prace energetyczne. Zależne jest to od dostawcy energii elektrycznej.

Przed ostatnią sesją Rady Miejskiej zapowiadaliśmy interwencję w tej sprawie jednak otrzymaliśmy zapewnienia od Zastępcy Burmistrza że wszystko jest na dobrej drodze i nie będzie już przerw w dostawie wody. W związku z powyższym stwierdziliśmy iż, nasza interwencja podczas sesji jest nie potrzebna dlatego też nie wzięliśmy czynnego udziału. Dzień po sesji pojawiły się kolejne problemy z wodą i brak konkretnych informacji o przyczynie i działaniach.

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest stanowisko Radnego Pawła Korenia, który to przypomnijmy jest Radnym z Banina (mimo iż mówi że tylko dla części północnej Banina) oraz jest przewodniczącym Komisji Komunalnej. Obowiązki Komisji Komunalnej obejmują w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych jakimi między innymi jest dostawa wody. Pan Radny podczas przerw w dostawie wody nie podjął żadnych kroków by poinformować Radę Sołecką co jest przyczyną oraz jakie czynności zostały podjęte by usunąć „awarię” oraz kiedy przywrócone zostaną dostawy wody. Jednocześnie po zebraniu negatywnie komentuje decyzje Sołtysa i Rady Sołeckiej. Czyżby to co usłyszał okazało się prawdą a jak wiadomo „prawda kole w oczy”.

Najgorszym w tym całym zamieszaniu jest to że osoby odpowiedzialne „nie uderzyły się w pierś” i nie powiedziały to nasza wina przepraszamy. Za to stanowisko Zastępcy Burmistrza Pana Tomasza  Szymkowiaka jest jak najbardziej na miejscu i godne naśladowania, jako jedyny powiedział PRZEPRASZAM. Niby tak nie wiele a jednak…..

Efekt zebrania i złożonych pism….. mamy wodę na jak długo? Tego nie wiadomo miejmy nadzieję że prace zostaną przyspieszone a modernizacja przyniesie zamierzony skutek.

Liczymy na to że władze w Żukowie zaczną brać pod uwagę nasze opinie i wnioski tak by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Jednocześnie mamy nadzieję na poprawę komunikacji pomiędzy Urzędem a Sołectwem oraz na odpowiedzi na pisma i wnioski  których to sporo złożyliśmy od początku roku a wciąż nie mamy odpowiedzi. Mamy nadzieję że Banino będzie w końcu zauważone jako miejscowość, która została przez ostanie lata zaniedbana i że władze podejmą konkretne widoczne działania by tą sytuację odwrócić a mieszkańcy ościennych miejscowości zauważą iż, te inwestycje są niezbędne do podstawowej bezpiecznej egzystencji. Świadomi jesteśmy iż, „nie od razu Rzym zbudowano”.  Jednocześnie oczekujemy stworzenia spójnej strategii rozwoju wsi wraz z szczegółowym planem inwestycji zawierającym terminy realizacji.

Sołtys wraz z Radą Sołecką

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka