Komunikat w sprawie zgłoszenia przekazania nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją

Podatniku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – właścicielu nieruchomości – w przypadku, gdy w wyniku prowadzonej inwestycji w zakresie realizacji dróg publicznych, w tym m.in. Budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej przekazałeś nieruchomość na podstawie protokołu lub oświadczenia zgłoś ten fakt organowi podatkowemu – Burmistrzowi Gminy Żukowo – celem uregulowania spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.

Referat Podatków i Opłat

ul. Gdańska 52,

83-330 Żukowo,

 tel. 58 685 83 33,

email: pio@zukowo.pl,

Adresy skrytek pocztowych ePUAP: /UGZUKOWO/skrytka  lub /UGZUKOWO/SkrytkaESP.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego  lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Linki do formularzy informacji podatkowych:

•    https://bip.zukowo.pl/m,2138,podatek-od-nieruchomosci.html
•    https://bip.zukowo.pl/m,2137,podatek-rolny.html
•    https://bip.zukowo.pl/m,2136,podatek-lesny.html

Źródło: https://www.zukowo.pl/Komunikat_w_sprawie_zgloszenia_przekazania_nieruchomosc_w_zwiazku_z_realizowana_inwestycja,10,7460#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka