Konferencja w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej

7 czerwca br. Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podczas konferencji prasowej dotyczącej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, która znalazła się na liście zadań ministerialnych, podkreślał znaczenie jej budowy dla gminy i całego regionu.

5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów jednogłośnie zatwierdził realizację OMT i opowiedział się za przyjęciem do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To informacja szczególnie ważna dla gminy Żukowo, ze względu na budowę obwodnicy Żukowa w ramach OMT.

Podczas konferencji prasowej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego i OSP w Żukowie zwołanej przez Wojciecha Kankowskiego Burmistrza Gminy Żukowo, obecny był Stanisław Lamczyk Poseł na Sejm RP, Witold Szmidtke Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie, Tomasz Szymkowiak Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo, Zbigniew Jarecki Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców oraz Rafał Więcek Koordynator ds. Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnica Żukowa.

Burmistrz Gminy Żukowo przedstawił działania podjęte w celu przyśpieszenia budowy Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnicą Żukowa.

  • 25 listopada 2016 r.

„Apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 – Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”, a Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę „w sprawie przyjęcia apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 – Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”.

Podpisany w Szemudzie podczas sesji Rady Gminy Szemud, w której udział wziął także Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo oraz samorządowcy z powiatu lęborskiego.

  • kwiecień 2017 r.

Zbieranie podpisów pod petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przyspieszenia budowy OMT wraz z obwodnicą Żukowa. Gmina Żukowo zebrała najwięcej podpisów wśród samorządów – 1384.

Blisko 12 tys. osób podpisało petycję w sprawie budowy Obwodnicy Metropolitalnej

  • 6 lipca 2017 r.

Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o przyśpieszenie prac nad rozpatrzeniem skargi kasacyjnej z 22 grudnia 2016 r.

Wniosek rozpatrzony został pozytywnie – przyśpieszono termin rozprawy na 3 października  2017 r.

  • sierpień 2017 r.

Do pism m.in. Burmistrza Gminy Żukowo i Kaszubskiego Związku Pracodawców dołączył wniosek wysłany przez Radę i Zarząd Powiatu Kartuskiego w sprawie budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa.

  • 27 września 2017 r.

Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło wyrażające zaniepokojenie wykreśleniem OMT z listy dużych projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Pismo przekazane zostało również do wiadomości wszystkim posłom i senatorom z Naszego okręgu

W odpowiedzi zwrotnej z Ministerstwa Rozwoju otrzymano informacje, że wykreślenie projektu nie oznacza wykluczenia, a jedynie inwestycja została przesunięta w czasie.

  • 27 września 2017 r.

Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z podziękowaniem za przyśpieszenie terminu rozpatrzenia skargi kasacyjnej.

  • 3 października 2017 r.

Udział Burmistrza Gminy Żukowo w rozprawie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wspólnie z Posłem na Sejm RP Stanisławem Lamczykiem, podczas której zabierając głos przedstawił wagę budowy OMT wraz z obwodnicą Żukowa dla gminy Żukowo.

  • 8 listopada 2017 r.

Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie szybszego przesłania opisu wyroku wraz z uzasadnieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  • 6 grudnia 2017 r.

Program „Pomorze Samorządowe” realizowany przez TVP Gdańsk w Żukowie. Jednym z tematów była budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa. Udział w programie wziął Kazimierz Smoliński Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa. Wówczas mówił o realizacji OMT w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Burmistrz podkreślił, że w przyśpieszenie prac nad OMT aktywnie włączyli się także samorządy, posłowie, stowarzyszenia, mieszkańcy a także media lokalne i regionalne, które regularnie informowały o przedsięwzięciach dotyczących tej inwestycji.

– Bardzo ważnym sygnałem dla nas jest fakt, że Komitet Ekonomiczny jednogłośnie opowiedział się za budową Obwodnicy Metropolitalnej – mówił Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo. – Liczmy na to, że inwestycja ruszy niebawem – będzie to początek przyszłego roku. Inwestycja ma już realne podstawy i ufamy, że formalnością będzie zatwierdzenie tego kierunku przez Radę Ministrów. Nasz region rozwija się dynamicznie. Brak tej drogi jest „hamulcem”, zagrożeniem dla dalszego rozwoju – zaznaczył Burmistrz Gminy Żukowo.

Tomasz Szymkowiak podkreślił, że ta inwestycja daje ogromne możliwości przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w gminie Żukowo. Decyzja Komitetu Ekonomicznego RM wpłynie na rozwój gospodarczy, zmniejszy korki w Chwaszczynie i Żukowie.

– Inwestycja pozwoli przede wszystkim usprawnić tranzyt zarówno w kierunkach południowych Kaszub, jak i w stronę Gdańska i Gdyni. Już dziś widzimy, że przez cztery lata bardzo dużo firm wskazując swoje lokalizacje na terenie gminy Żukowo, zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej nr 20 patrzy i sprawdza, jak długo będzie oczekiwała na obwodnicę metropolitalną – zaznaczył zastępca burmistrza.

Poseł Stanisław Lamczyka (PO) poinformował, że decyzja Rady Ministrów o OMT jest już tylko formalnością, i że już są instytucje i podmioty zainteresowane jej finansowaniem i realizacją.

– Analizy wskazują na opłacalność tej inwestycji, stąd takie zainteresowanie – podkreślał poseł Stanisław Lamczyk. – Ważny jest też fakt, że pieniędzy na realizację tej inwestycji nie będzie musiał wykładać budżet państwa. Rząd będzie płacił później jedynie za dostępność drogi, tak jak ma to miejsce w przypadku autostrad wybudowanych na podobnych zasadach. Opłaty pobierane będą zaś wyłącznie od samochodów ciężarowych i mogłoby się to odbywać prawdopodobnie w oparciu o system ViaToll.

Poseł podkreślił również, że na dniach uprawomocni się decyzja środowiskowa dla OMT i nic nie wskazuje na to, by miały wpłynąć jakiekolwiek odwołania. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi przygotować procedurę związaną z przetargiem na realizację inwestycji, która mogłaby się rozpocząć w styczniu 2019 roku.

Koszt budowy obwodnicy, która będzie częścią drogi ekspresowej S6, szacuje się na 500 mln euro, czyli ponad 2 mld złotych. Szacowana wartość budowy całej S6 to około 10 mld złotych.

Zbigniew Jarecki, Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców również podkreślił, że decyzja Komitetu Ekonomicznego jest ważna dla przedsiębiorców.

 Zebraliśmy 11.840 podpisów. O znaczeniu tej inwestycji nie muszę już mówić – paliwo, czas pracowników stojących w korkach, środowisko. W działaniach wspierali nas nie tylko przedsiębiorcy miejscowi. Mam mnóstwo podpisów z rejonu chojnickiego, bytowskiego – podkreślał prezes KZP.

Wojciech Kankowski poinformował również, że w planach jest stworzenie łącznika obwodnicy z drogą wojewódzką nr 211.

– Gmina Żukowo, jako członek Obszaru Oetropolitalnego złożyła propozycję do planu strategii mobilności, aby przewidzieć łącznik obwodnicy z Glincza do drogi 211, tak aby ruch z części od Kartuz mógł być wyprowadzony na obwodnicę. Skonsultowaliśmy z wojewódzkim biurem planowania przestrzennego tzw. Nową Kielnieńską, która ma wyprowadzić ruch z Chwaszczyna, nową drogą w kierunku Gdańska, a także rozważamy lokalizację wyprowadzenia ruchu z węzła Miszewo, tak, by ominąć bardzo urbanizujące się obszary między Baninem a Miszewem – zaznaczył Wojciech Kankowski.

Burmistrz zapewnił również, że Gmina zadba o wszelkie uzgodnienia związane czy to z budową ekranów dźwiękochłonnych czy też innych prac poprzez uczestniczenie w konsultacjach. Podkreślił również, że budowa OMT ma mieć na względzie interes większości i strona polityczna nie ma przy tej inwestycji znaczenia.

źródło: zukowo.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka