LIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Odbędzie się dnia 23 maja 2018 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego znak PN-II.4131.19.2018.MM z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rębiechowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tuchom, obszaru położonego nad jeziorem Tuchomskim przy południowo-zachodniej granicy wsi, gmina Żukowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 197/108, położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 196/12, 196/19 oraz 196/26, położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 164/14 położonej w Rutkach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulminie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.
 22. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 24. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 26. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka