Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zwracam się z prośbą o poinformowanie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie w dniach od 29.08.2019 r. do 20.09.2019 r. ogłoszenia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Leśnej;
2. dla północno-zachodniej części wsi Chwaszczyno;
3. dla północno-wschodniej części wsi Chwaszczyno;
4. dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Ceynowy i Oliwskiej;
5. dla części wsi Leźno, przy ulicy Jarzębinowej i Alei Lipowej;
6. „Żukowo Północ”, obejmującego część wsi i miasta Żukowo;
7. obszaru części wsi Otomino i Przyjaźni, ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu drogą powiatową Lniska – Przyjaźń, w kierunku południowym pas terenu wzdłuż drogi gminnej, od strony południowej ograniczony drogą Przyjaźń – Glincz, gmina Żukowo (zmiana mpzp);
8. obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo (zmiana mpzp);
9. dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo (zmiana mpzp).

Poniżej w załącznikach uchwała Rady Miejskiej w Żukowie UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca załącznik graficzny określający rejony które obejmować będzie zmiana.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: