Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zwracam się z prośbą o poinformowanie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie w dniach od 29.08.2019 r. do 20.09.2019 r. ogłoszenia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Leśnej;
2. dla północno-zachodniej części wsi Chwaszczyno;
3. dla północno-wschodniej części wsi Chwaszczyno;
4. dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Ceynowy i Oliwskiej;
5. dla części wsi Leźno, przy ulicy Jarzębinowej i Alei Lipowej;
6. „Żukowo Północ”, obejmującego część wsi i miasta Żukowo;
7. obszaru części wsi Otomino i Przyjaźni, ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu drogą powiatową Lniska – Przyjaźń, w kierunku południowym pas terenu wzdłuż drogi gminnej, od strony południowej ograniczony drogą Przyjaźń – Glincz, gmina Żukowo (zmiana mpzp);
8. obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo (zmiana mpzp);
9. dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo (zmiana mpzp).

Poniżej w załącznikach uchwała Rady Miejskiej w Żukowie UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca załącznik graficzny określający rejony które obejmować będzie zmiana.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka