Odprowadzanie wód opadowych w Baninie

Gmina Żukowo wyłączyła z ruchu zalane odcinki drogi w Baninie. Sytuacja spowodowana została ostatnimi kilkudniowymi obfitymi opadami deszczu.

Po ostatnich deszczowych dniach zalany został odcinek drogi od ul. Lotniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Chabrową oraz na ul. Pszennej pomiędzy ul. Kubusia Puchatka a Rolniczą w Baninie. Uruchomione zostały służby ratownicze straży pożarnej oraz wozy asenizacyjne w celu wypompowania wody. W związku z dużym napływem wody w obrębie skrzyżowania Pszenna – Chabrowa i brakiem możliwości bezpiecznego odprowadzania wody, odcinek ul. Pszennej do ul. Lotniczej został wyłączony z ruchu do odwołania.

Problem zalewania dróg w Baninie jest Gminie znany. W związku z tym burmistrz podjął działania zmierzające do wybudowania kolektora odprowadzającego wody opadowe. Na wykonawstwo odbyły się dwa przetargi. Ostatecznie umowa została podpisana 14 lipca 2017 r. na wykonawstwo w trybie zaprojektuj i wykonaj z terminem wykonania do 10 grudnia 2017 r. Wartość zadania to 327 180 zł. Zadanie obejmuje odcinek 400 metrów ul. Pszennej. Powinno to rozwiązać problem zalewania tego obszaru.

Rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych z terenu Banina i Rębiechowa jest uzależnione od budowy zbiornika retencyjnego. Obecnie projekt budowy zbiornika retencyjnego jest w fazie uzgodnień. Budowa zbiornika wpłynie na poprawę stosunków wodnych w Baninie oraz umożliwi Gminie Żukowo w późniejszym czasie inwestowanie w infrastrukturę drogową. Zgodnie z wymogiem Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę kolejnych dróg w Baninie, do momentu wybudowania zbiornika retencyjnego. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL z Poznania, a wartość prac projektowych wynosi 121.905,99 zł brutto. Pojemność maksymalna zbiornika wyniesie do 45 tys. m3, a w ramach prac wykonany zostanie także przelew awaryjny i droga technologiczna wokół zbiornika.

Źródło:

http://www.zukowo.pl/Odprowadzanie_wod_opadowych_w_Baninie,10,4336

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka