Rada Banino

0

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu w dniach 17 grudnia 2020 roku do 19 stycznia 2021 roku do publicznego wglądu projektów miejscowych planów...

0

W dniu 27 listopada 2020 roku na wieczną służbę odszedł Druh Honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Banina Tadeusz Marszałek. Wobec...