Rada Banino

0

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ZADANIE 1 – Budowa ulicy Księżycowej...

0

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ul. Malinowej, ul. Pszennej i...