Posiedzenie Komisji komunalnej

W dniu 25.02.2019 odbyło się posiedzenie Komisji komunalnej w którym uczestniczyłem. Opiniowane były między 4 projekty uchwał ważne dla Sołectwa Banino.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino oznaczonej jako działka nr 7/19.
Jest to fragment ulicy Tuchomskiej niezbędny do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego.
Uchwała została zaopiniowana przez komisję pozytywnie.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino, oznaczonej jako działka nr 127/23.
Jest to działka na ulicy Pogodnej będąca połową szerokości drogi niezbędna do jej poszerzenia. Ulica Pogodna ma szerokość drogi pozwalającą na przejazd jednego pojazdu.
Uchwała została zaopiniowana przez komisję pozytywnie.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezbudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Banino, gmina Żukowo.
Są to 3 działki o powierzchni łącznej 0,3654ha pomiędzy ulicami Mazurska i Zdrojowa, które przeznaczone są pod budowę systemu odwodnienia terenu.
Uchwała została zaopiniowana przez komisję pozytywnie.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie na lata 2018-2022

Plan powyższy zawiera kilka inwestycji związanych z Sołectwem Banino.

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino
 • Budowa zbiorników podnoszenia ciśnienia w m. Chwaszczyno, Skrzeszewo, Banino
 • Przebudowa sieci wodociągowej w Baninie na ul. Tuchomskiej, odcinek ok. 1,2 km
 • Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Baninie wraz z kosztami dokumentacji projektowej
 • Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Pępowie dz. 14/1 wraz z wykonaniem otworów studziennych oraz budową nowych rurociągów od studni do stacji i wykonaniem niezbędnej dokumentacji
 • Budowa kolektora tłocznego oraz przebudowa przepompowni ścieków w Baninie ul. Lotnicza wraz z kosztami projektu budowlanego
 • Naprawa kanału przy ul Mazurskiej w Baninie

W stosunku do tego planu złożyłem swoją negatywną opinię gdyż, nie uwzględniał on budowy wodociągu wzdłuż ulicy Rolniczej, który według zeszłorocznych zapewnień Burmistrza i przedstawicieli Spółki Komunalnej zostanie niezwłocznie wykonany w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody dla części południowej Banina graniczącej z miejscowością Pępowo. Południowa graniczna część Sołectwa Banino korzysta z ujęcia wody w Pępowie. Wodociąg w ulicy Rolniczej miał zapewnić ciągłość dostaw wody w przypadku problemów z ujęciami wody w Pępowie. Plan miał obejmować lata 2018-2022.
Jednocześnie wspólnie z Radnymi wnieśliśmy zastrzeżenia co do sposobu przedstawienia planu – plan nie był konsultowany z zainteresowanymi stronami oraz na Komisji nieobecni byli przedstawiciele Spółki Komunalnej którzy, mogli by rozwiać wszelkie niejasności.
Uchwała została zaopiniowana przez komisję negatywnie.

W dniu 26.02.2019 odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas sesji debatowano nad projektami uchwał oraz głosowano uchwały. Według decyzji Rady Miejskiej w Żukowie :

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino oznaczonej jako działka nr 7/19.
Uchwała podjęta większością głosów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino, oznaczonej jako działka nr 127/23.
Uchwała podjęta większością głosów

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezbudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Banino, gmina Żukowo.
Uchwała podjęta większością głosów

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie na lata 2018-2022
Uchwała odrzucona większością głosów
W trakcie sesji złożyłem 7 wniosków oraz 1 zapytanie:
Budowy ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Tuchomskiej.
Budowy ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rolniczej.
Budowy ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Pszennej.
Budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Lotniczej.
Ułożenia płyt YOMB na ulicy Wspólnej. (pochodzących z Funduszu Sołeckiego 2018)
Naprawa chodnika na ulicy Wierzbowej.
Równania dróg.
Zapytanie dotyczące budowy zbiornika retencyjnego/przeciwpowodziowego.

Poniżej przedstawiam złożone wnioski i zapytanie. W momencie otrzymania odpowiedzi na złożone wnioski i zapytania opublikuję je.
SOŁTYS
SOŁECTWA BANINO

               WOJCIECH KOZA-ZATOŃSKI

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka