Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Baninie za rok 2019

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie na którym przedstawiłem sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019. Zapraszam do zapoznania się z poniższą prezentacją oraz sprawozdaniem.

LINK DO PREZENTACJI: https://youtu.be/093nrXg9qqw

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Baninie za rok 2019

Sołtys : Wojciech Koza-Zatoński

Rada Sołecka w składzie:

Urszula Teska

Karolina Kordas-Stępska

Łukasz Klecha

Paweł Richter

W roku 2019 zorganizowano 2 zebrania wiejskie, 12 spotkań Rady Sołeckiej oraz 6 spotkań z mieszkańcami.  Ponadto, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej interweniowali wielokrotnie na bieżące prośby Mieszkańców w celu poszukiwania rozwiązań lokalnych problemów.

Sołtys wraz z Radą Sołecką w roku 2019 zajmował się sprawami bieżącymi pojawiającymi się w trakcie roku jak również kontynuacją zadań z minionego roku.

W sołectwie przy pomocy Urzędu Gminy, Radnych Gminnych, Starostwa Powiatowego oraz firm współpracujących a także mieszkańców zrealizowano następujące zadania:

– Modernizowano drogi poprzez ułożenie płyt YOMB,

– Kontynuacja budowy skrzyżowań równorzędnych,

– Kontynuacja budowy wyniesionych skrzyżowań,

– Poprawiano stan dróg poprzez równanie oraz uzupełnianie tłuczniem

– Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Tuchomskiej

– Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Borowieckiej

– Postawiono dodatkowe punkty świetlne

– Koordynowano inwestycje prowadzone na terenie sołectwa

– Opiniowano oraz proponowano inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

– Prowadzenie strony internetowej www.radabanino.pl oraz profilu na FB/Sołectwo Banino

– Złożono wnioski do budżetu Gminy

– Złożono 49 pism w różnych sprawach do UG Żukowo i Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

– Złożono 28 pisma drogą elektroniczną do różnych instytucji

– Otrzymano 43 pisma

– Zorganizowano zajęcia siatkówki i koszykówki dla dorosłych.

– Wykonano projekt oświetlenia ulicy Lotniczej

– Zakupiono i zamontowano oświetlenie uliczne w okolicy Ronda Labudy

– Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”

– Zorganizowano plogging

– Zorganizowano sadzenie cebulek kwiatów (3400 cebulek + lilowce i funkie)

– Zorganizowano festyn charytatywny „Pomocna dłoń dla Pauliny”

– Wspieraliśmy charytatywny „Piknik dla Jasia”

– Zorganizowano I Kiermasz Świąteczny

– Współorganizacja „Finału WOŚP w Baninie”

– Zorganizowano „Charytatywny Bal Sylwestrowy”

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na Mistrzostwa Szkoły w TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na I Ogólnopolski Kaszubski Turniej Piłki Ręcznej

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na Dzień Tenisa w Gminie Żukowo

– Patronat i zakup nagród FAIR PLAY na IV MISTRZOSTWA AKADEMII JUDO DRAGON W BANINIE

– INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z FS 2019

1.         Zakup i montaż 9 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolniczej zgodnie z istniejącym projektem.      49 500

2.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem.      16500 (REALIZACJA W ROKU 2020)

3.         Zakup i montaż 5 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem.       27 500

4.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Polnej zgodnie z istniejącym projektem.           16 500

5.         Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Sportowej zgodnie z tworzonym projektem.            16 500 (REALIZACJA W ROKU 2020)

6.         Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Żeglarskiej zgodnie z istniejącym projektem.    11 000

7.         Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Słonecznej zgodnie z istniejącym projektem.    11 000

8.         Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Sportowej. 700mb 9 000

9.         Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Rubinowej 1100mb          14 000

10.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Wesołej. 500mb    6 000

11.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Kubusia Puchatka. 1200mb          15 000

12.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Bajecznej 1000mb            12 500

13.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Halnej 450mb       5 000

14.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Jasia i Małgosi włącznie z fragmentem ulicy Pszennej 1100mb   14 000

15.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Miodowa i Miedziana 600mb       7 500

16.       Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Ogrodowa 500mb 6 250

17.       Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Polnej na wysokości ulicy Letniej.           2952

18.       Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Słonecznej – 80mb – kontynuacja.       25 600

19.       Modernizacja placu zabaw na ulicy Klonowej krawężnikowanie oraz wymiana gruntu pod placem zabaw            26 000

20.       Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców:

ZAKUP 6 zestawów mundurów strażackich bojowych          21 000

21.       Zakup nagród rzeczowych na dzień dziecka organizowany w Szkole Podstawowej w Baninie 1000

22.       Zakup sprzętu sportowego do szkoły podstawowej w Baninie.         7 000

23.       Zakup książek do biblioteki w szkole podstawowej w Baninie.       4 000

24.       Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl  420

25.       Zakup choinki i ozdób świątecznych             1742,38

26.       Organizacja festynu oraz imprez integracyjnych        5 000

– INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE Z FS 2019

1.         Prace przygotowawcze do budowy Skatepark           30 000

RAZEM:        363 044, 38zł

– Uchwalono Fundusz Sołecki na rok 2020.

Podsumowując sprawozdanie oceniam mijający rok pracy Sołtysa i całej Rady Sołeckiej, jako udany. Intensywnie rozbudowujące się Banino było i jest sporym wyzwaniem inwestycyjno -finansowym dla UG Żukowo. Mijający rok pokazał nam, że wiele zostało już zrobione, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Organizowane i współorganizowane przez nas akcje charytatywne pokazały, że w Baninie ludzie mają wielkie serca i potrafią się wspierać. Ponadto liczne akcje takie jak sadzenie cebulek czy sprzątanie świata pokazały, że potrafimy wspólnie działać. Jesteśmy przekonani, że wspólnie jesteśmy w stanie wprowadzić dużo dobrego do Banina.

Dziękuję władzom Gminy Żukowo oraz Radnym Miejskim za wsłuchanie się w problemy Banina oraz ich zrozumienie, za zrealizowane projekty, zadania i inwestycje a także za te realizowane i planowane. Jestem przekonany że nasza współpraca wkroczyła na nowe tory prowadzące do wspólnego sprawnego działania dla dobra mieszkańców, Sołectwa Banino i Gminy Żukowo.

Dziękuję za współpracę Radzie Sołeckiej, która nie tylko jest ciałem doradczym a pokazała, że potrafi działać, o czym wszyscy mieliśmy okazję wielokrotnie się przekonać. Wiem, że mogę na Was liczyć a wspólnie osiągniemy założone cele.

Dziękuję za współpracę Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Harcerzom z szczepu Okeanida – Banino, władzom i Druhom OSP Banino, Księżom z Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, współpracującym firmom i organizacjom a przede wszystkim Wam – Mieszkańcom włączającym się w prace na rzecz poprawy estetyki wsi i warunków życia mieszkańców oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób udzielali pomocy na rzecz naszego sołectwa.

Sołtys Sołectwa Banino

Wojciech Koza-Zatoński

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pptx PREZENTACJA SPRAWOZDANIE 348

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka