Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na chwilę obecną brak jest możliwości organizacji zgromadzeń, a tym samym Zebrań Wiejskich oraz Zebrań Rad Osiedlowych. Nie mniej jednak informujemy, że obowiązek złożenia sprawozdań przez Przewodniczących Jednostek Pomocniczych zostanie dopełniony w terminach określonych w statutach.

Ze sprawozdaniami z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Rad Osiedlowych za 2020 rok będzie można zapoznać się:

  • na tablicach ogłoszeń Sołectwa/Osiedla,
  • na stronie internetowej Sołectwa/Osiedla (jeżeli takowa istnieje),
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf obwieszczenie 29

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: