Szkolenie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Żukowo.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Żukowo, pt.  Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach wniosków o realizację zadania publicznego” oraz „Jak załatwiać sprawy urzędowe,  Jak korzystać z portali społecznościowych, przez internet”.

Zakres szkolenia:

  1. Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania).
  2.  Omówienie elementów druku umowy realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy).
  3. Omówienie druku sprawozdania z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).

W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z omówieniem procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej – osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu-terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów). 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko –  administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 20 lat działa w sektorze pozarządowym.

Miejsce: sala Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie ul. 3 Maja 9c

Termin: 24.10.2019 r.

Godzina: 16:00

Wcześniej tj. o godz. 15.00 chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: „Jak załatwiać sprawy urzędowe,  Jak korzystać z portali społecznościowych, przez internet” – Prowadzi Adrian Tokarski.

Uczestnicy na szkolenia powinni zabrać swoje komputery lub notebooki.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: