XLIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Leźnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Trepczyka w Miszewie.
 7. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przyjaźni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Borkowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Remusa w Glinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Remusa w Glinczu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuchomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuchomiu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach z gatunku lipa drobnolistna tworzących pomnik przyrody nr 1045 Aleja Lipowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonych w Tuchomiu, Barniewicach i Rębiechowie na rzecz Powiatu Kartuskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Leźnie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Leźnie.
 24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Żukowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Rębiechowie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz Biblioteki Samorządowej w Żukowie.
 30. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 31. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 33. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 34. Sprawy różne.
 35. Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka