Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017

Ponad 200 tys. zł dotacji na WFOŚ na projekt „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017”

21.09.2017 r. Gmina Żukowo podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.: „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017”. Kwota dotacji wynosi 211.690 zł.

W ramach projektu zakwalifikowano 62 wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowo. 55 beneficjentów podpisało z Gminą Żukowo umowę o udzielenie dotacji do poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem z obiektów budowlanych.

Każdy wnioskodawca musiał dopełnić wszystkich formalności umożliwiających podpisanie z Gminą Żukowo umowy o udzielenie dotacji. W szczególności należało dostarczyć kserokopię aktualnego przyjętego zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego dotyczące modernizacji źródła energii cieplnej.

Całkowity koszt zadania wynosi 881 510,00 zł, kwota dotacji ze środków Gminy Żukowo wynosi 140 290,00 zł,  kwota dotacji (WFOŚiGW + budżet Gminy Żukowo) wynosi 351 980,00 zł, natomiast udział osób fizycznych to 529 530,00 zł.

Równolegle do omówionych działań, do dnia 31 grudnia 2017 r. przyjmowane są wnioski od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, o udzielenie dotacji do poniesionych kosztów modernizacji źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, których planowana realizacja nastąpi w 2018 r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka