Drodzy mieszkańcy !

Zalewane ulice, piwnice, pomieszczenia gospodarcze to sytuacje, z którymi borykają się mieszkańcy Banina po dużych opadach deszczu. Jak oceniają specjaliści ze Spółki Komunalnej w Żukowie przyczyną tego stanu rzeczy jest spora ilość nielegalnych przyłączy wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, które w czasie deszczu powodują, że przepełniają się kolektory, co jest bezpośrednim powodem zalewania.

Większość wód ostatecznie spływa do przepompowni powodując przeciążenie układu kanalizacyjnego i dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych wód w miejskiej oczyszczalni ścieków. Inną przyczyną zalewania ulic i posesji jest bezpośrednie odprowadzanie wód na ulice i do rowów melioracyjnych.

Dlatego też apelujemy do mieszkańców Banina o zagospodarowanie wód opadowych w obrębie własnej działki, przez budowę studni chłonnych, rozsączanie, itp. Obowiązek taki wynika wprost z ustawy Prawo budowlane.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Dziękujemy wszystkim za pomoc, wsparcie oraz ciężką pracę po i w czasie ostatnich opadów.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. dsf napisał(a):

    Specjaliści z Koziej Wólki chyba. Do tego stanu nie przyczynia się przypadkiem brak kanalizacji burzowej i lokowanie dróg w nieckach/rynnach?

  2. ppp napisał(a):

    Tylko, że plan zagospodarowania w wielu miejscach zabrania studni chłonnych i tym podobnych rzeczy. Więc nie namawiajcie do popełniania wykroczeń !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *