Fundusz Sołecki 2020r

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Żukowo Pana Wojciecha Kankowskiego z Sołtysami. Spotkanie dotyczyło Funduszu Sołeckiego 2020. Burmistrz przedstawił i szczegółowo wyjaśnił korzyści wynikające z aktualnie obowiązujących zasad podziału środków. Nowe narzędzie finansowe uchwalone przez Radę Miejską w Żukowie, daje Sołtysom jeszcze więcej możliwości i elastyczności w realizacji nawet najdrobniejszych zadań na rzecz swoich mieszkańców. Te dobre relacje i wzajemna współpraca to klucz do dalszego rozwoju naszej gminy Żukowo.

W tym roku mieszkańcy Sołectwa Banino w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 do rozdysponowania będą mieli 366 459,91zł.

Jednocześnie Rada Miejska w Żukowie podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych niestanowiących Funduszu Sołeckiego. Do dyspozycji Sołectwa Banino, jest to kwota 50 000zł. Kwota ta odmiennie do FS nie podlega pod ustawę o funduszu sołeckim i jest środkami, które mogą być rozdysponowane przez Sołtysa w ciągu roku bez konieczności zwoływania zebrania wiejskiego. Dzięki tego typu zabezpieczeniu finansowemu Sołectwa, będziemy mogli interweniować na niespodziewane wydatki a także wspierać lokalne inwestycje i przedsięwzięcia bez konieczności spełniania licznych formalnych warunków i obostrzeń.

Jednocześnie chciałbym poinformować Państwa, iż z racji faktu, że w Sołectwie Banino jest najwięcej mieszkańców z wszystkich Sołectw w Gminie Żukowo otrzymaliśmy najwyższy Fundusz Sołecki oraz dodatkowy fundusz.

Jesteśmy świadomi, że za powyższą kwotę nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich niezbędnych inwestycji, jednak postaramy się wspólnie z Państwem rozdysponować w sposób sensowny i zaplanowany powyższe środki, tak, aby poczynione inwestycje były z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Banino.

Dlatego też w dniach 03, 10, 12 września o godzinie 1900 w remizie OSP BANINO odbędą się konsultacje społeczne, na których zbierane będą Państwa propozycje do Funduszu Sołeckiego 2020. Podczas spotkań każdy wniosek będzie omówiony i podejmiemy wspólnie decyzję o umieszczeniu propozycji w wspólnym wniosku.

W dniu 17 września o godzinie 1900 w remizie OSP BANINO odbędą się ostatnie konsultacje, na których NIE BĘDZIEMY już przyjmować nowych propozycji. Podczas spotkania stworzymy i omówimy ostateczną wersję wspólnego wniosku Mieszkańców i Rady Sołeckiej o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020, który zostanie poddany pod głosowanie na zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 19 września o godzinie 1800 w remizie OSP BANINO.

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf Fundusz Sołecki 2020 198
pdf dodatkowy fundusz 149

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: