FUNDUSZ SOŁECKI 2023

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sołectwa Banino na zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, które odbędzie się w dniu 21.09.2022 o godzinie 1800 w Szkole Podstawowej ulica Tuchomska 15 (hala sportowa).

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023 WYNOSI 588 678,97zł

Ponadto zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego 2023 na których zbierzemy i omówimy propozycje inwestycji.

W dniach :
08. 09. 2022 godzina 1900

15. 09. 2022 godzina 1900
Sala Kultury św. Floriana w OSP Banino.

Jednocześnie przypominamy iż, każdy mieszkaniec ma prawo przygotować propozycję do wspólnego wniosku lub stworzyć swój indywidualny wniosek:

  • wniosek do wspólnego wniosku powinien być zatytułowany „Wniosek do wspólnego wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023”
  • wniosek musi być opatrzony podpisami minimum 15 mieszkańców Sołectwa
  • wniosek powinien być zgodny z wzorem
  • indywidualny wniosek powinien opiewać na pełną kwotę FS 2023 w przeciwnym wypadku w przypadku wybrania danego wniosku reszta środków finansowych przepada.
  • wnioski można składać na konsultacjach lub poprzez email: soltysbanino@wp.pl
  • przykładowe koszty podane w pliku w załącznikach
  • wzory wniosków poniżej w załącznikach

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka