W przededniu rozpoczęcia budowy OMT – ważne spotkanie

W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Komitetu „Łączy nas OMT” https://www.facebook.com/groups/1034120644001428/ z Panem Pawłem Suwiszem – Kierownikiem Projektu z ramienia GDDKiA oraz Panem Przemysławem Czają – Dyrektorem Kontraktu z ramienia Firmy Budimex w zakresie zadania 1. 1. ( odcinek Chwaszczyno – Żukowo -bez węzła). Zarząd Komitetu reprezentowali: Jacek Fopke – współprzewodniczący, Maciej Pająk oraz Wojciech Koza-Zatoński.

  1. Przewidywany termin rozpoczęcia prac na całym fragmencie zadania 1 (Chwaszczyno – Żukowo) ma nastąpić na przełomie września i października 2022 roku.
  2. 17 marca 2025 roku to kontraktowy termin zakończenia budowy.
  3. Węzły – składy materiałów i sprzętu budowlanego będą w: Chwaszczynie, Miszewie (w miejscu powstającego węzła Miszewo, Żukowie.
  4. W celu usprawnienia lokalnej komunikacji, informacje odnośnie znacznych utrudnień w ruchu drogowym będziemy otrzymywać na bieżąco od wykonawcy i przekazywać je Państwu za pomocą dostępnych środków masowego przekazu.

HARMONOGRAM PRAC

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przeciągu kilkunastu najbliższych dniu zostanie wydany tzw. ZRID dla zadania nr 1 OMT. Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację tego zadania jest obecnie procedowany przez Wojewodę. Jeśli tak będzie, jesienią ruszą pierwsze prace, takie jak wycinka drzew, odhumusowanie, poprzedzone przejmowaniem nieruchomości. Obecnie Firma Budimex organizuje trzy miejsca składowe dla potrzeb budowy: Chwaszczyno (okolice ul. Oliwskiej i Kaszubskiej Drogi), teren węzła Miszewo oraz okolice Żukowa, nieopodal DK 7.Trasnport niezbędnych materiałów będzie odbywał się drogami krajowymi, wojewódzkimi oraz transportem kolejowym.

W przeciągu ok. roku od wydania ZRIDU zostanie wybudowane połączenie Węzła Chwaszczyno do ul. Oliwskiej, przy której powstanie tymczasowe rondo umożliwiające korzystanie z Węzła Chwaszczyno zarówno w kierunku Gdyni, jak też Lęborka. Oczywiście na tempo prac, podobnie jak przy Trasie Kaszubskiej, mogą wpłynąć niezewidencjonowane stanowiska archeologiczne. W tym okresie zostanie również wybudowane ok 200 mb. Nowej Kielnieńskiej (od istniejącego węzła Chwaszczyno niemal do granicy z Gdynią i Gdańskiem (Kukawka/Starochwaszczyńska). Ten fakt, sam w sobie nie poprawi jeszcze komunikacji w tym rejonie, ale jest dobrym punktem wyjścia do budowy reszty ul. Nowa Kielnieńska.

WĘZEŁ MISZEWO

Rozmawialiśmy również o prawdopodobnym przyszłym potoku samochodów i pieszych w obrębie Węzła Miszewo, głównie z kierunku ul. Lotniczej. W naszej opinii zasadne byłoby poprowadzeniu ruchu pieszo-rowerowego w sposób bezkolizyjny na zjazdach z Węzła Miszewo, co zaowocuje zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również większą płynnością ruchu samochodowego na samym Węźle. W naszej opinii istnieje ryzyko, że wykonane dotychczas analizy dla potrzeb przygotowania dokumentacji budowlanej mogą okazać się istotnie niedoszacowane.

W odpowiedzi na nasze obawy i wnioski podnoszono istotną różnice w poziomie terenu, kwestię nadmiernej uciążliwości dla pieszych (konieczność przejścia dodatkowych odcinków) oraz rozłożenie ruchu samochodowego po wybudowaniu OMT, w tym nowe nawyki komunikacyjne kierowców w oparciu o nowe drogi lokalne, jakie powstaną wzdłuż OMT, w ramach budowy OMT. Oby nasze obawy nie potwierdziły się po wybudowaniu OMT.

UCIĄŻLIWOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Czas budowy (do marca 2025 r.) będzie dużym wyzwaniem dla zdecydowanie większości miejscowości w Gminie Żukowo. W imieniu mieszkańców poprosiliśmy, aby pomimo dużego tempa prac, które będzie priorytetem dla wykonawcy, również minimalizować uciążliwości lokalne i stale analizować budowę tej ważnej drogi(całej logistyki) również z pozycji społeczności lokalnej. W tym aspekcie zadeklarowaliśmy dalszą współpracę.

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

Jako Komitet poprosiliśmy przedstawicieli GDDKiA oraz Firmy Budimex aby wszelkie informacje związane z objazdami czy zamykaniem poszczególnych dróg lokalnych były w możliwie jak najkrótszym czasie przekazywane również naszemu Komitetowi, abyśmy mogli jak najszybciej przekazywać te informacje Mieszkańcom i wszystkim użytkownikom dróg na terenie naszej gminy. O takie partnerstwo będziemy również wnioskować u Pana Burmistrza, w tym również możliwość opiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych w związku z budową OMT w zakresie właściwego (pełnego) oznakowania.

Jako Komitet zabiegamy również o spotkanie z kierownikiem zadania 2 OMT – Żukowo- obwodnica południowa Gdańska. Jeśli do spotkania dojdzie poinformujemy Państwa o ustaleniach.

Opracowali: Jacek Fopke i Maciej Pająk

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka