L Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Odbędzie się dnia 27 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pt. „Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem o podwyższonym standardzie energooszczędności w Tuchomiu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Sulminie.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Banino.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewko i Barniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Pępowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Pępowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Otomino i Przyjaźni, ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu drogą powiatową Lniska – Przyjaźń, w kierunku południowym pas terenu wzdłuż drogi gminnej, od strony południowej ograniczony drogą Przyjaźń – Glincz, gmina Żukowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Leśnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno, przy ulicy Jarzębinowej i Alei Lipowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino, w rejonie ulic: Dębowej i Kościelnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostce samorządu terytorialnego.
 22. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Żukowo na lata 2016 -2023.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 24. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 26. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka