Wielkogabaryty

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że w 2018 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie
odbywać się w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka
wszystkich odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte, ale będzie to „zbiórka
przydomowa”.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady
wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca zgłosić potrzebę wywozu
odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów,
które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-
maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi
mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek
zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym
dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową, a dla
zabudowy wielorodzinnej przy pergolach śmietnikowych.

Ponadto przypominam, że PODCZAS ZBIÓRKI NIE BĘDĄ ODBIERANE

WSZELKIEGO RODZAJU ODPADY POCHODZĄCE Z WARSZTATÓW
SAMOCHODOWYCH, Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ODPADY
BUDOWLANE, REMONTOWE, STYROPIANY BUDOWLANE, PAPA, PŁYTY
AZBESTOWE, SZYBY OKIENNE, SZKLARNIOWE I SAMOCHODOWE, OPONY
CIĄGNIKOWE I SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, TAPICERKA SAMOCHODOWA, itp.
tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach
itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie
dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:
 telefonicznie pod nr tel. (58) 685-83- 71,
 e-mailem: ugzukowo@zukowo.pl; lub srodowisko@zukowo.pl;
 listownie na adres tut. Urzędu,
 osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godz. Urzędowania ( pn.-wt. 7.30-17.00; śr.-czw. 7.30-
15.30; pt. 7.30-15.00).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka