OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie w dniach od 12.02.2020 do 26.02.2020 zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.80 z dnia 07.02.2020 r. związanego z postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I” o zakończonym postępowaniu dowodowym.

Z uwagi na duży rozmiar pliku z wykazem działek, poniżej podaję link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żukowo, gdzie możliwej jest pobranie pełnej treści zawiadomienia z wykazem działek.

https://bip.zukowo.pl/a,79557,zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-znak-rdos-gd-woo420762018jp80-z-dn.html

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka