Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo

26 stycznia br. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00).

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:

  • budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,
  • budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,
  • budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,
  • zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu są również oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79 km. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

Infomacje szczegółowe na www.skzukowo.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka