Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo

26 stycznia br. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00).

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:

  • budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,
  • budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,
  • budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,
  • zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu są również oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79 km. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

Infomacje szczegółowe na www.skzukowo.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod z obrazka

%d bloggers like this: