Ważne oraz konieczne przeglądy naszych domów

W trosce o dobro mieszkańców
Burmistrz Gminy Żukowo informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach może przeprowadzać kontrole posiadania przez mieszkańców atestu szczelności zbiorników bezodpływowych. Kontrole te są przeprowadzane w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290.późn. zm.) podczas, których inspektorzy mogą żądać protokołów z przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego, badań instalacji elektrycznej, piorunochronnej, przewodów kominowych oraz instalacji sanitarnej.
Przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązku posiadania takich certyfikatów, które są ważne przez okres 5 lat od daty ich wydania, oraz to że powyższe dokumenty są istotne przy ubieganiu się o odszkodowanie z polisy majątkowej za dom.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka