Wybory Sołeckie 2024 kto może kandydować i kto może głosować

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRAŃ SOŁECKICH WYBORCZYCH

  1. Mieszkańcy będą uprawnieni do głosowania oraz kandydowania na sołtysa bądź członka rady sołeckiej tylko wówczas, gdy będą ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców. Informację o ujęciu w rejestrze wyborców oraz jak wpisać się do Centralnego Rejestru Wyborców można uzyskać w ewidencji ludności Urzędu Gminy w Żukowie tel. 58 685 83 24. Centralnego rejestru wyborców nie mylmy ze spisem wyborców, gdzie można dopisać się jednorazowo, tylko do konkretnych wyborów (np. na wybory do Parlamentu Europejskiego).
  2. Na zebraniu wyborczym niezbędny będzie dowód osobisty celem wylegitymowania przez pracownika Urzędu.
  3. Listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie centralnego rejestru wyborców będą przygotowywane na 2 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów. Nie zwlekaj na ostatni dzień, zamelduj się wcześniej.
  4. Zebranie Wiejskie (ogół mieszkańców wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców) wybierze:
  5. Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może być osobą kandydującą na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub członka Komisji Skrutacyjnej

  • 3-osobową Komisję Skrutacyjną

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego

  • Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Kandydatem na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej nie może być Przewodniczący Zebrania Wiejskiego oraz Członek Komisji Skrutacyjnej.

Aby zagłosować bądź kandydować na Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej nie wystarczy zamieszkiwać bądź zgłosić fakt wywożenia odpadów komunalnych. Koniecznym warunkiem jest być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców (zameldowanym bądź spisanym do stałego rejestru wyborców, gdzie należy udowodnić fakt zamieszkania na stałe).

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców: https://bip.zukowo.pl/m,2450,centralny-rejestr-wyborcow.html

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka