XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Zmiana wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Żukowo, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, utworzenie nowego sołectwa Czaple – to jedne z najważniejszych uchwał, które zostały podjęte podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Żukowie.

Jedną z ważniejszych spraw wtorkowej sesji było ustalenie nowych wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. W załączniku znajduje się tabela nowych stawek do pobrania oraz uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Radni wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Żukowo. Kwota wniesionych środków wynosi 1,5 mln zł, zostanie ona przeznaczona na budowę sześciu stacji uzdatniania wody, podnoszących ciśnienie wody pitnej w Skrzeszewie, Baninie i Chwaszczynie. W zbiornikach magazynowana będzie woda pitna, dzięki czemu wyrównany zostanie deficyt wody powodując tym samym ciągłość dostaw w gminnym systemie wodociągowym.

Powołana została Młodzieżowa Rada Gminy oraz nadany został jej status. MRG ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie będzie praca społeczna, bez prawa Radnych do pobierania diet i innego wynagrodzenia. Działanie Rady będzie praktycznym wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w Gminie Żukowo. Powołanie Młodzieżowej Rady umożliwi młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności terytorialnej. Młodzież będzie miała okazję uczestniczyć zarówno w wyborach Rady jak i prezydium. Będą mieli okazję ćwiczyć i rozwijać zdolności negocjacyjne, tworzyć dokumenty, występować publicznie z inicjatywami oraz zajmować się innymi ważnymi dla gminy sprawami.

19 maja 2017 r. wpłynęło pismo części mieszkańców wsi Czaple z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyłączenia miejscowości (wsi) Czaple z sołectwa Leźno i utworzenia sołectwa Czaple obejmujące miejscowość (wieś) Czaple. Wobec powyższego Rada Miejska w Żukowie wszczęła procedurę w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej. 24 lipca 2017 r. z mieszkańcami wsi Czaple oraz 25 lipca 2017 r. z mieszkańcami wsi Leźno i Lniska, przeprowadzone zostały konsultacje w formie bezpośrednich spotkań. W głosowaniu jawnym mieszkańcy miejscowości Czaple, Leźno i Lniska jednogłośnie opowiedzieli się za podziałem dotychczasowego sołectwa Leźno na dwa oddzielne sołectwa. Oznacza to spełnienie woli mieszkańców dotychczasowego sołectwa Leźno, tj. wyłączenie miejscowości Czaple z sołectwa Leźno i utworzenie nowego sołectwa o nazwie Sołectwo Czaple obejmujące miejscowość (wieś) Czaple i tym samym zmianę granic sołectwa Leźno obejmujące miejscowości (wieś) Leźno i (wieś) Lniska.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka