Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2017

Utylizacja odpadów azbestowych 0

Utylizacja odpadów azbestowych

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją...