Możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Żukowo do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”, Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych, którzy zamierzają w 2018 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane drewnem, kotły opalane słomą).
Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, w przypadku, gdy docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW w odniesieniu do budynków jednorodzinnych.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Żukowo, przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta, pok. nr 3, w godz. pn., wt.: 7.30 – 17.00, śr., cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 15.00, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Żukowo – pok. nr 38 lub na stronie internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog usług” – „ochrona środowiska”.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 29.12.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka