Budżet Gminy Żukowo uchwalony – jaki kawałek tortu przypada dla Sołectwa Banino??

W dniu wczorajszym podczas 40-tej sesji Rady Miejskiej w Żukowie został, między innymi, uchwalony budżet Gminy Żukowo na rok 2022.

    Wydatki bieżące – 215 887 609, 66 zł

    Wydatki majątkowe- 83 109 730,34 zł

    Dochody- 245 154 796, 00 zł

    Przychody- 66 242 544, 00 zł

    Rozchody- 12 400 000, 00 zł

Po za kontynuacją obecnie trwających inwestycji co przypadło dla Sołectwa Banino:

– Rozbudowa ośrodka zdrowia w Baninie 500 000 zł

– Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z  Banina 8 000 000 zł

(Budowa zbiornika przeciwpowodziowego o pojemności ok. 32,6tyś. m3. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w IV kwartale 2021r. z terminem ukończenia prac budowlanych na przełomie 2022 i 2023r.)

– Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pszennej w Baninie 250 000 zł

(Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie na długości około 2km, wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Zakończenie prac projektowych planuje się na IV kwartał 2022r)

– Budowa ulicy Przemysłowej i Księżycowej w Baninie 570 000 zł

(Prace projektowe i rozpoczęcie budowy ulicy Przemysłowej około 350mb i Księżycowej około 1300mb obejmującej kompleksową przebudowę drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi. Zakończenie prac projektowych planuje się na IV kwartał 2022r)

– Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu 80 000 zł

(Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy około 400 metrowego fragmentu ulicy Kolejowej w Baninie wraz z projektem przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu tej ulicy. Zadanie to jest powiązane z modernizacją linii kolejowej 201. Zakończenie prac projektowych planuje się w pierwszej połowie 2022r z terminem ukończenia prac w I kwartale 2023r.)

– Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych 2 000 000 zł

(w tym m.in. budowa sieci kanalizacji deszczowej w części ulic Źródlanej, Polnej w Baninie oraz etap II dla kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, Wiosennej i Sportowej)

– Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie. 1 500 000 zł

(Budowa około 425m rurociągu o średnicy ok. 80-100mm oraz odtworzenie ok. 2550m2 nawierzchni asfaltowej)

– Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie) 1 500 000 zł

– Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP BANINO 25 000 zł

( Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku o dodatkowy boks garażowy, pomieszczenia magazynowo-biurowe i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2021r. zakończenie planowane do końca I połowy 2022r.)

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie na ulicy Lotniczej 5 000 000 zł

( Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz z nadbudową istniejącego obiektu i budową Sali gimnastycznej. Całkowita powierzchnia użytkowa po realizacji zadania będzie wynosiła 5305m2 a budynek będzie w stanie pomieścić ponad 700 uczniów. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na przełom I i II kwartału 2022r.)

– Budowa oświetlenia drogowego w Baninie na ulicy Balladyny i Cedrowej

– Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rolniczej w Baninie – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino. 420 417 zł

– Zakup i montaż piłkochwytów na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Baninie – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino. 19 200 zł

– Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami w Baninie na ulicy Różanej zgodnie z istniejącym projektem – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino. 11 000 zł

– Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami w Baninie na ulicy Miodowej zgodnie z istniejącym projektem – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino. 16 500 zł

– Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami w Baninie na ulicy Kalinowej zgodnie z istniejącym projektem – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino. 16 500 zł

– Budowa dwóch progów zwalniających na ulicy Różanej w Baninie. 7 400 zł

– Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej  – 2 radiotelefony, 2 komplety ubrań specjalnych, 10szt. Węży tłoczonych oraz plecaka. 19 100 zł

– koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl 550 zł

RAZEM OKOŁO 18 795 667 zł

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka