Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Według założeń wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych oraz na takich, które z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia do istniejących sieci kanalizacyjnych.

Dotacja dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, o przepustowości do 5 m3/dobę, czyli takich, które nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego ani pozwolenia na budowę (podlegają obowiązkowi zgłoszenia budowlanego). Kwota jednorazowej dotacji wynosi 1 500 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie ma na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, na obszarach nieskanalizowanych.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udzieleniem dofinansowania, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta, w godz. pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Nabór odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie – pok. nr 38 oraz na stronie internetowej Urzędu https://bip.zukowo.pl/ w zakładce „katalog usług” – „środowisko i rolnictwo” – „dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych”.

LINK do DOKUMENTÓW: https://bip.zukowo.pl/a,80935,dotacja-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-bytowych.html

Źródło: https://www.zukowo.pl/Obwieszczenie_o_mozliwosci_skladania_wnioskow_na_dofinansowanie_do_budowy_przydomowych_oczyszczalni_sciekow,10,6955#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka