FUNDUSZ SOŁECKI na 2021 rok

W dniu 22.09 2020 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r a także wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

W zebraniu uczestniczyło łącznie 105 osób – 100 mieszkańców włącznie z: Zastępca Burmistrz Gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak,  Radni Rady Miejskiej w Żukowie: Albin Bychowski, Paweł Koreń, oraz Radny Powiatu Kartuskiego Eugeniusz Pryczkowski oraz 5 osób z obsługi a więc Sołtys wraz z Radą Sołecką.

Pierwszym zaprezentowanym wnioskiem był wniosek w sprawie zmiany  przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Zmiana dotyczyła:

PREZENTACJA: https://youtu.be/TUkqZLuhsd0

Rezygnuje się z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Banino na 2020 rok :

  1. Zakup i montaż elementu wyposażenia SKATEPARK na terenie rekreacyjno-sportowym.

Koszt przedsięwzięcia: 50 000

Lokalizacja:  Sołectwo Banino, ul. Księżycowa

Jednocześnie wnoszę o utworzenie dodatkowego przedsięwzięcia do realizacji
w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Banino na 2020 rok.

Koszt przedsięwzięć zostanie pokryty ze środków po rezygnacji z wyżej wskazanych zadań.

  1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej w Baninie oraz wszystkie koszty z tym związane.

Koszt przedsięwzięcia: 50 000zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino, ul. Księżycowa

Uzasadnienie:

W ramach inwestycji proponuje się między innymi budowę toru typu PUMPTRACK. Urządzenie będzie miało znaczny wpływ na poprawę kondycji fizycznej młodzieży a zarazem wpłynie na integrację mieszkańców. Ponadto PUMPTRACK stanie się miejscem spotkań młodzieży i dzieci co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę ich bezpieczeństwa.

Mieszkańcy zadecydowali kontynuować realizację SKATEPARK.

„Za „przyjęciem wniosku było 28 uczestników zebrania, „przeciw” 50, „wstrzymało się” od głosu 18.

W dalszej części zebrania przedstawione zostały cztery wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020r:

  1. Wspólny wniosek mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Banino.

PREZENTACJA: https://youtu.be/XTGAWW3OPg0

2. Wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców dla Banina:

3. Wniosek KP POMORZANIN (wycofany przez wnioskodawcę – zostanie złożony przez Radę Sołecką jako propozycja do realizacji w ramach środków z budżetu Gminy Żukowo na rok 2021)

3. Wniosek mieszkańców ulic Lodowa, Kalinowa, Głogowa, Akacjowa, Kwiatowa, Wrzosowa, Sportowa:

Mieszkańcy poprzez losowanie zadecydowali o kolejności głosowania wniosków:

  1. Wniosek mieszkańców ulic Lodowa, Kalinowa, Głogowa, Akacjowa, Kwiatowa, Wrzosowa, Sportowa.
  2. Wspólny wniosek mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Banino.
  3. Wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców dla Banina.

W wyniku głosowania został wybrany Wspólny wniosek mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Banino.

„Za „przyjęciem wniosku było 56 uczestników zebrania, „przeciw”41, „wstrzymało się” od głosu 4.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarowano oraz otrzymane poparcie dla inwestycji ujętych w WSPÓLNYM wniosku.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie obostrzeń epidemiologicznych jakimi kierowano się w ograniczeniu liczby ludności uczestniczących w zebraniu wiejskim.

Z wyrazami szacunku:

Sołtys Sołectwa Banino

Wojciech Koza-Zatoński

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka