Komunikat w sprawie pojemników na odpady

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2022 r. wszystkie pojemniki i worki, w których są zbierane odpady komunalne muszą być dostosowane do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, oraz zapisów Uchwały nr XX/239/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.

Od 1 lipca 2022 r. firmy odbierające odpady komunalne nie będą odbierać z pojemników i worków w innych kolorach niż jest to prawem wymagane.

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r. odpady muszą być gromadzone tylko i wyłącznie w pojemnikach o wzmocnionej konstrukcji spełniającej wymogi Polskiej Normy PN-EN 840 lub spełniające inne deklaracje zgodności wystawione przez producenta. Worki i pojemniki muszą być w odpowiednich kolorach przyporządkowanych do odpowiedniej frakcji odpadów i tak:

  1. Odpady zmieszane, pozostałości po segregacji – pojemniki w kolorze czarnym lub grafitowym, siwym.
  2. Bioodpady- pojemniki i 1 worek w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”.
  3. Papier, tektura- pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”.
  4. Szkło opakowaniowe (bez okiennego) – pojemniki i worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”.
  5. Metal, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – pojemniki i worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Zgodnie z ustawą pojemniki, o których mowa w podpunktach 2-5, mogą być pokryte kolorami i napisami, o których mowa powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

Źródło: https://www.zukowo.pl/Komunikat_w_sprawie_pojemnikow_na_odpady,10,7080#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka