OBWIESZCZENIE

Informujemy w sposób zwyczajowo przyjęty o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żukowie w dniach od 22.03.2023 r. do 10.05.2023 r. obwieszczenia i ogłoszenia dotyczącego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ul. Malinowej, ul. Pszennej i ul. Lipowej, gmina Żukowo.

Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żukowo, gdzie również zostało opublikowane obwieszczenie oraz ogłoszenie.

https://bip.zukowo.pl/a,84457,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.html

https://bip.zukowo.pl/a,84458,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka