Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku. „Obwodnica Banina”

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku czyli tzw. „Obwodnicy Banina”. Na dzień dzisiejszy za wcześnie jest by wskazać konkretny wariant do realizacji ze względu na brak bardziej szczegółowych danych. Jednakże, poznaliśmy możliwe korytarze, którymi zakłada się przebieg drogi. W całym zestawieniu zabrakło wariantu skrajnie północnego, który całkowicie omija zurbanizowane tereny. Po zgłoszonych uwagach taki wariant również zostanie rozpatrzony.

W kolejnych etapach zostanie przedstawione:

ETAP 2

  • Analiza i prognoza ruchu
  • Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko

ETAP 3

  • Koszty zadania inwestycyjnego
  • Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Analiza wielokryterialna
  • opinie i uzgodnienia
  • podsumowanie i wnioski

Następne spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się na przełomie kwietnia i maja po realizacji 2 etapu dokumentacji.

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii i przesłania uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 19 stycznia 2023r.

sk-miszewo@databout.pl

Poniżej zamieszczamy podsumowanie opublikowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz prezentację i wstępnie zidentyfikowane korytarze.

12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe, nakreślono problem z jakim aktualnie mierzą się mieszkańcy Banina i okolic. Zaprezentowane zostały uwarunkowania terenu w zakresie: zagospodarowania, uwarunkowań środowiskowych, układu komunikacyjnego i aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwymi wariantami klasy planowanej drogi. Na zakończenie przedstawione zostały wstępne korytarze dla nowej inwestycji.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją  pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a następnie zebranie głosów od publiczności. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Jeżeli nie udało się Państwu wyrazić swojej opinii na spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie uwag na poniższy adres e-mail w terminie do 19 stycznia 2023r.

sk-miszewo@databout.pl

Źródło: https://pbpr.pomorskie.pl/2023/01/podsumowanie-spotkan-informacyjnych-dla-projektu-drogi-laczacej-wezel-miszewo-z-portem-lotniczym-w-gdansku/

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka