Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baninie

4 października Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo wraz z zastępcami oraz radnymi dokonali odbioru prac związanych z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Baninie.

Zgodnie z umową realizacja zadania miała nastąpić do 26 października 2018 r.  Jednakże wszystkie prace wykonano do końca września 2018 r. Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Banino, w tym między innymi:

  • remont instalacji zasilania rozdzielni głównej;
  • nową instalację elektryczną i oświetleniową ;
  • nową instalację sterowania i AKPiA ;
  • dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody;
  • podłączenie dwóch zestawów pompowych hydroforowych;
  • dostawę i montaż pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych;
  • wyposażenie stacji w agregat sprężarkowy oraz osuszacz powietrza;
  • wymianę istniejących podwodnych agregatów pompowych wraz z rurociągami tłocznymi;
  • podłączenie odpływu podczyszczonych wód poprocesowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących osadników wód popłucznych;
  • remont węzła sanitarnego.

Efektem inwestycji jest zwiększona wydajności stacji wodociągowej umożliwiającej dystrybucję w ilości Qhmax = 120 m3/h przy zachowaniu maksymalnego poboru wody ze studni głębinowych i przy zachowaniu jakości uzdatnianej wody na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294).

Przebudowa stacji uzdatniania wody poprawi jakości uzdatniania wody, zwiększy przepustowości i zapewni bezawaryjną ciągłość dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Banino.

Koszt robót budowlach wyniósł niespełna 2 mln złotych.

Dodatkowo na początku 2018 roku wybudowane zostały zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z pompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą w stacji uzdatniania wody w Baninie. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł ponad 1 mln złotych. Inwestycja ta ujęta została w projekcie unijnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”. Dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej wyniosło blisko 600 tys. złotych.

[tekst: Justyna Lewandowska, Spółka Komunalna Żukowo]

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka