Rusza Budżet Obywatelski w gminie Żukowo.

11 kwietnia br. ruszy proces zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego w gminie Żukowo. Tegoroczna edycja BO będzie zdecydowanie bardziej rozbudowana. Zachęcamy, by już teraz opracowywać pomysły na projekty.

Zainteresowane osoby, instytucje prosimy, by wskazywał na zadania, które można zrealizować w tym roku. Przypominamy, że w przypadku niektórych zadań inwestycyjnych, realizacja musi być poprzedzona szeregiem zgód i procedur, które czasem trwają dłużej niż sama realizacja inwestycji. Choć to Państwo decydują jakiego rodzaju przedsięwzięcia maja zostać zgłoszone do BO, z uwagi na napływ dużej ilości uchodźców z Ukrainy, zachęcamy, by były to tzw. „projekty miękkie” (np. szkolenia, konferencje, wydarzenia). Takie rozwiązania zostałyby z pewnością ciepło przyjęte przez znaczną ilość osób.

Kwota budżetu obywatelskiego to 750 000 zł, w tym 124 588 zł na projekty ogólnomiejskie (obejmujące osiedla w mieście Żukowo oraz sołectwo Żukowo), 475 412 zł na projekty sołeckie oraz 150 000 zł na projekty ogólnogminne.

Pula środków na projekty sołeckie jest dzielona na poszczególne sołectwa według zasady: pula dla danego sołectwa stanowi sumę dwóch składników, kwoty stałej dla każdego sołectwa oraz kwoty zmiennej będącej iloczynem liczby mieszkańców danego sołectwa oraz kwoty przypadającej na jednego mieszkańca. Szczegóły wykaz kwot przypadających na poszczególne sołectwa pobrać można niżej.

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:

  • 11 – 29 kwietnia 2022 r.– zgłaszanie projektów w systemie elektronicznym;
  • 2 maja – 7 czerwca2022 r.– weryfikacja projektów;
  • 8 czerwca2022 r.- losowanie numerów projektów;
  • 9 czerwca – 23 czerwca 2022 r. – głosowanie;
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Zgłaszać projekty oraz głosować będzie można tylko w systemie elektronicznym www.zukowo.budzet-obywatelski.org. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, będą mogły skorzystać z pomocy w jednym z 15 punktów konsultacyjnych. Ich wykaz pobrać można poniżej.

Głosy na projekty sołeckie można oddawać na projekty zgłoszone wyłącznie w tym sołectwie, w którym osoba głosująca deklaruje zamieszkanie. Głosy na projekty ogólnomiejskie można oddawać na projekty zgłoszone wyłącznie na terenie miasta i sołectwa Żukowo, przez osoby zamieszkałe na terenie miasta Żukowo lub sołectwa Żukowo.

Głosy na projekty ogólnogminne można przydzielać na projekty w dowolnej lokalizacji. W przypadku projektów ogólnogminnych można oddać 3 głosy. Zagłosować można np. na 3 rożne projekty, można też wszystkie 3 głosy oddać na jeden projekt.

Przypominamy, że w tym roku Budżet Obywatelski w gminie Żukowo zakłada udział nie tylko mieszkańców miasta Żukowo, ale i wszystkich sołectw. Jego zasady zaproponował powołany przez Burmistrza Wojciecha Kankowskiego Zespół Konsultacyjny, na czele którego stanęła radna Jolanta Wiercińska.

Szczegóły znaleźć można w załączonej uchwale i zarządzeniu.

źródło: https://www.zukowo.pl/Rusza_Budzet_Obywatelski_w_gminie_Zukowo_Znamy_harmonogram_i_szczegoly,10,7062?fbclid=IwAR0UqZ1V5ulMkoV1gRmA6rhPWmYc-C-YzWkqDVovTXbjGLvHJS_cdm2G10M#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka