Segregacja odpadów od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady są dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w naszej gminie Żukowo będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów – czyli z dniem 1 kwietnia 2019 roku, jednakże w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.06.2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów , wszystkie pojemniki na odpady, niespełniające wymogów wspomnianego rozporządzenia, które mieszkańcy nabyli przed dniem 1 lipca 2017 r. należy oznaczyć napisem dla papieru – PAPIER, dla szkła – SZKŁO, dla tworzywa sztucznego – METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – „BIO” dla pozostałości po segregacji – ODPADY ZMIESZANE, w przypadku nie segregacji należy posiadać pojemnik koloru czarnego z napisem – ODPADY NIESEGREGOWANE. Termin na oznakowanie pojemników został wyznaczony przez Ministra Środowiska do 31.12.2017 r. Taki sposób oznakowania będzie obowiązywał w okresie przejściowym do czasu zakończenia umów z firmami na odbiór odpadów t.j. do dnia 1 kwietnia 2019 r. lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2022 r., po tym terminie będzie wymagana właściwa kolorystyka. Właściciele nowych nieruchomości już są zobowiązani zaopatrzyć się w pojemniki zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. kolorystyką.

źródło: http://www.zukowo.pl/Segregacja_odpadow_od_1_lipca_2017_r,10,4219

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka