Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na chwilę obecną brak jest możliwości organizacji zgromadzeń, a tym samym Zebrań Wiejskich oraz Zebrań Rad Osiedlowych. Nie mniej jednak informujemy, że obowiązek złożenia sprawozdań przez Przewodniczących Jednostek Pomocniczych zostanie dopełniony w terminach określonych w statutach.

Ze sprawozdaniami z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Rad Osiedlowych za 2020 rok będzie można zapoznać się:

  • na tablicach ogłoszeń Sołectwa/Osiedla,
  • na stronie internetowej Sołectwa/Osiedla (jeżeli takowa istnieje),
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf obwieszczenie 218

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka