Utylizacja odpadów azbestowych

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Żukowo do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2018”, Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac planowanych na rok 2018, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w 2018 roku usunąć płyty azbestowe z dachów lub elewacji budynków, znajdujących się na terenie Gminy Żukowo.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udzieleniem dofinansowania, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta, pok. nr 3, w godz. pn.- wt: 7.30 – 17.00, śr., cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 15.00, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Żukowo – pok. nr 38 oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog usług” – „ochrona środowiska”.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 29.12.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka