ZEBRANIE WIEJSKIE

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/584/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia

22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Banino, zwołuję:

 

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 18:00 w OSP Banino

 

W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
 6. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Sołtys Sołectwa Banino

Urszula Teska

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka