Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Żukowo dot. wzorów dokumentów przy konkursach grantowych.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Żukowo, pt.  Wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach wniosków o realizację zadania publicznegow oparciu o Ustawę o dostępności ( obowiązuje od 1 września !!!) połączonego z konsultacjami projektu uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2022”.

Zakres szkolenia:

  1. Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania).
  2. Omówienie elementów druku umowy realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy).
  3. Omówienie druku sprawozdania z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).

W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z omówieniem procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej – osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu-terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów). 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko –  administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 20 lat działa w sektorze pozarządowym.

Miejsce: sala Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie ul. 3 Maja 9c

Termin: 03.09.2021 r. (piątek)

Godzina: 15:00

Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres  e-mail: cop@fundacjaeds.pl lub r.cebela@zukowo.pl .

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka