Budżet Gminy Żukowo na rok 2021 a inwestycje w Baninie

Na jednej z najważniejszych sesji w roku, Rada Miejska w Żukowie przyjęła budżet na 2021r. Aż 67,7 mln zł stanowią środki przeznaczone na inwestycje.

Przyszłoroczny budżet przedstawia się następująco:

 • Wydatki bieżące – 232 140 350,25 zł
 • Wydatki majątkowe- 67 738 776,04 zł
 • Dochody- 261 276 314,48 zł
 • Przychody- 49 002 811,81 zł
 • Rozchody- 10 400 000,00 zł

W 2021r. Gmina Żukowa planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 67,7 mln zł. Do najważniejszych planowanych na przyszły rok zaliczają się:

 • Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo – 8 500 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych- 4 700 000,00 zł
 • Budowa węzła integracyjnego Rębiechowo (kontynuacja prac)- wartość wydatków inwestycyjnych na 2021 r. wynosi 22 452 581,93 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej- 1 550 000,00 zł w 2021r. oraz 2 000 000,00 zł w 2022r.
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 775 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pępowie- 3 000 000,00 zł
 • Budowa budynku szkoły w Borkowie na cele przedszkolne- 2 000 000,00 zł
 • Boisko przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie- 300 000,00 zł
 • Świetlica wiejska w Przyjaźni- ok. 2 500 000 zł

Dodatkowo gminna Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. zrealizuje zadania z zakresu wod-kan o wartości 28,5 mln zł! Wśród nich znaleźć można takie zadania jak:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino
 • Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino przy ul. Lotniczej
 • Zakup nowych pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Żukowo
 • Zakup nowych pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żukowo
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni, Otominie, Lniskach
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacja przepompowni ścieków w Leźnie

1. Przebudowa ul. Pszennej w Baninie od Ronda Labudy do skrzyżowania z ulicą Polnego wiatru (Fundusz Dróg Samorządowych) – umowa została już podpisana jednak całość wydatkowania nastąpi w roku 2021r. – kwota 519.060,00 zł. Wykonanie do połowy roku (przesunięcie terminu z uwagi na wykonywane obecnie przez Spółkę Komunalna prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w tym rejonie).

2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Pszennej od Ronda Labudy do ulicy Rolniczej. Kwota 240 000zł z Funduszu Sołeckiego 2021/2021 oraz 100 000zł bezpośrednio z budżetu Gminy Żukowo.

3. Kładka Banino-Barniewice przez rzeczkę Strzelniczkę w roku 2021 podpisana zostanie umowa na wykonanie projektu na kwotę szacunkową ok. 60 tys. zł

4. W roku 2021 przewiduje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Księżycowej w Baninie na kwotę ok. 150 tys. zł

5. W roku 2021 planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy OSP Banino (rozbudowa garażu, budowa windy oraz wykonanie pomieszczeń magazynowych) przewidywany koszt to ok. 35 tys. zł.

6. W roku 2021 r. przewiduje się dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej w ul. Tuchomskiej (do granicy z Nowym Tuchomiem) – ok 200 mb., koszt ok 250 tys. Ponadto w roku 2020r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuchomskiej za kwotę 89.544,00 zł (termin uzyskania pozwolenia na budowę 1.02.2021r.). Natomiast w roku 2021 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla kontynuacji tego ciągu do granicy z Nowym Tuchomiem.

7. W roku 2021 planuje się rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych z Banina – koszt szacuje się na ok. 8,5 mln zł. Obecnie jesteśmy na etapie wypłaty odszkodowań za zajęty grunt pod inwestycję budowy zbiornika. Zadanie to będzie wspierać nisko oprocentowana pożyczka z NFOŚiG

8. Skatepark – 225 tys. zł

9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Banino w ramach programu uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Żukowo – Etap I koszt 24 mln 151 tys. zł. oraz ETAP II.

10. Zadania z Dodatkowego Funduszu Sołeckiego stanowiące wydzieloną część budżetu Gminy Żukowo oddane do dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej 50 000zł.

11. Zadania z Funduszu Sołeckiego stanowiące wydzieloną część budżetu Gminy Żukowo oddane do dyspozycji mieszkańcom 445 007,79 zł.

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Budowa chodnika na ulicy Pszennej o długości 350mb szerokości 2m.140 000
2.Zakup i montaż 11 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem60 500
3.Zakup i montaż 11  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolnicza zgodnie z istniejącym projektem.60 500
4.Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem.11 000
5.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Ogrodowej zgodnie z istniejącym projektem16 500
6.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej zgodnie z istniejącym projektem16 500
7.Wykonanie projektu oświetlenia na ulicach (Lodowa, Kalinowa, Głogowa, Kwiatowa, Akacjowa) 1250mb15 000
8.Wykonanie projektu oświetlenia ulica Różana 180mb2 500
9.Zakup i ułożenie płyt YOMB – 30mb – 120 płyt – ulica Lodowa9 600
10.Zakup i ułożenie płyt YOMB – 30mb – 120 płyt – ulica Sosnowa9 600
11.Doposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie  – Zakup 13 robotów PHOTON  + zestaw fizyczny + 3 maty + wtyczki do laptopów17 000
12.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: – 17259,60zł: – Radiotelefon przenośny HYTERA PD 750 – 4szt. – 9908zł – Buty strażackie KOMFORT plus – 10kpl. – 4946,6zł – Lanca gaśnicza MK 35 700/52 – 1szt. – 2405zł17259,6
13.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl 550
14.Wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup i montaż opraw świetlnych wraz z słupami – parkowych – na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym zgodnie z istniejącym projektem.28498,19
15.Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej w Baninie oraz wszystkie koszty z tym związane.40 000

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka