Inwestycje zrealizowane w Baninie w roku 2020

1. Na dzień 28 grudnia 2020 r. w Baninie ułożono największą liczbę płyt ze wszystkich sołectw w ilości 8941 szt. płyt YOMB. Łączny koszt inwestycji wyniósł 803 334,69 zł brutto, z czego środki pochodzące wprost z budżetu Gminy Żukowo to kwota 552 752,01 zł brutto. Chcielibyśmy podziękować za współpracę i zaangażowanie mieszkańców, którzy wsparli te zadanie kwotą 250 582,68 zł.

2. W 2020 r. zrealizowano budowę chodnika wzdłuż ulicy Tuchomskiej na długości 434 mb za kwotę 223 704,11 plus wjazdy za kwotę 14 739,09 zł co daje łączny koszt 238 443,20 zł brutto.

3. W 2020 r. Gmina Żukowo udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu na realizację zadania w postaci oświetlenia drogi powiatowej nr 1901G ulicy Lotniczej w Baninie. Udział w kosztach realizacji po stronie Gminy Żukowo wyniósł 98 689,05 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł : 197 378,10 zł brutto.

4. Wykonano 50 nowych pkt świetlnych na terenie Sołectwa Banino za łączną kwotę 286000 zł. brutto, stanowiące fundusz sołecki.

5. Wykonano modernizację sieci wodociągowej w Baninie ul. Pszenna 306 mb koszt 107100,00 zł

6. Wykonano remont sieci wodociągowej w Baninie ul. Rolnicza 106 mb koszt 40 600,00 zł

7. Wykonano część projektu odwodnienia na ul. Radosnej – 15 000 zł

8. Wykonano zmiany organizacji ruch w Baninie na koszt 12 823,91 zł oraz wykonano oznakowanie poziome na odcinku Banino-Pępowo. Wartość robót wyniosła: 45 825,31 zł brutto.

9. 16 września 2020 r. podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej na chodnik na ulicy Klonowej. Dokumentacja projektowa złożona w Starostwie, czekamy na zgodę Starosty Kartuskiego na realizację prac w 2021 r.

10. Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Borowieckiej, odcinek 126 mb, 3 mb szerokości + próg zwalniający – koszt 86 000 zł

11. W roku 2020 podpisano umowę na projekt na parking w Baninie (przy kościele) – koszt 36.900,00 zł termin wykonania do końca czerwca 2021r.

12. Obecnie trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach węzła integracyjnego Rębiechowo – także na terenie sołectwa Banina. Obecnie prace związane z utworzeniem ścieżek trwają na ul. Lipowej, Kolejowej i Lotniczej. Całość węzła integracyjnego to ok 24.5 mln zł, z czego szacuje się, że na sołectwo Banino przypada ok 3 mln zł (nie licząc kosztów odszkodowań).

13. Projekt rozbudowy szkoły w Baninie – podpisano umowę w roku 2020, termin zakończenia szacuje się na lipiec 2021, kwota wykonania projektu to ok 62 tys. zł. Docelowo planujemy rozbudowę szkoły na 500 uczniów.

ZREALIZOWANO FUNDUSZ SOŁECKI 2020

LP.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIAKWOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Zakup i montaż 10 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Rolniczej zgodnie z istniejącym projektem55 000
2.Zakup i montaż 10  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Pszennej zgodnie z istniejącym projektem.55 000
3.Zakup i montaż 1  oprawy świetlnej wraz z słupem na ul. Miodowej zgodnie z istniejącym projektem.5 500
4.Zakup i montaż 1  oprawy świetlnej wraz z słupem na ul. Halnej zgodnie z istniejącym projektem5 500
5.Zakup i montaż 7 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Źródlanej zgodnie z istniejącym projektem38 500
6.Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Lotniczej zgodnie z istniejącym projektem11 000
7.Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz z słupami – parkowych – na ul. Księżycowej na terenie rekreacyjno-sportowym zgodnie z istniejącym projektem.7 459,91
8.Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców: ZAKUP 6 zestawów mundurów strażackich bojowych23 000
9.Doposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie oddział ul. Lotnicza w urządzenia na plac zabaw oraz gry i zabawki edukacyjne.15 000
10.Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl 500

ZREALIZOWANO DODATKOWY FUNDUSZ SOŁECKI 2020

LP.NAZWA ZADANIAKOSZT
1.Koncert WOŚP2500zł
2.Nagrody WOŚP500zł
3.Rośliny Klonowa21945,64zł
4.Agrotkanina930zł
5.Wiaty przystankowe4428zł
6.Altanka + wyposażenie (9999,06+5000)14999,06zł
7.Tablica i kosze do koszykówki (2x970zł)1940zł
 Rezerwa na zakup roślin w roku 20212757,30zł

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka