Dzieciaki Bystrzaki

Program wystartował w 2017 rok i objął 1850 uczniów i 150 nauczycieli ze szkół w gminie Żukowo.

W ramach programu do wszystkich szkół objętych realizacją projektu zakupiony i dostarczony został sprzęt multimedialny: tablety 44 szt., laptopy 43 szt., tablice interaktywne 18 szt., projektory multimedialne 18 szt. Szkoła Podstawowa w Żukowie (poprzednio Gimnazjum w Żukowie) otrzymała pracownię terminalową oraz szafę do ładowania tabletów. Ponadto pięć szkół podstawowych (poprzednio ZPGiSP) otrzymało urządzenia pomiarowe.

Od września 2017 r. powstaną nowe grupy uczestniczące w zajęciach oraz kontynuowane będą zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu.

Główne założenia to wzrost wiedzy i umiejętności, rozwijanie kreatywności i podnoszenie kompetencji zawodowych.

Projekt realizowany jest przez Gminę Żukowo, a partnerami projektu są Fundacja EDUFUN z siedzibą w Pucku oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 328 738,25 złotych, wkład własny niepieniężny to 175 196,75 złotych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka